Maïsoogst 2022: valt er nog te sturen?

Maisoogst 2022

De maïsoogst is dit jaar weer een uitdaging, waarin nu nog valt te sturen.

De maïs staat nog op het veld, maar voor hoe lang nog? Veel maïs dreigt door de grote droogte noodrijp te worden. Afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid en de hoeveelheid neerslag zijn de verschillen in maïskwaliteit tussen de percelen en regio’s groot.

Voor het bepalen van de nutritionele kwaliteit van de maïs is het wachten op de eerste analyses, maar er zal zeker een grote variatie zijn in voederwaarde. Deze grote verschillen in de maïs zullen een grote uitdaging worden in het optimaliseren van het melkveerantsoen.

Wat te doen met kolfloze maïs?

Als er door droogte geen kolf in de maïs is gekomen, is het niet oogsten van de maïs helaas de beste optie. We kunnen stellen dat maïs die niet hoger dan 50 tot 90 centimeter is geworden en geen kolf heeft, gewoon is mislukt. Het oogsten van deze planten voor voeding van melkvee heeft in vrijwel de meeste rantsoenen geen zin. Het voederen van dit type product aan jongvee kan, maar ook dan zullen er in de meeste gevallen energie- en eiwitproducten aan het rantsoen toegevoegd moeten worden.

Als er op het bedrijf een tekort aan ruwvoer is, luidt ons advies om zo snel mogelijk de maïs van het land te halen zodat tijdig Snelle Lente Rogge gezaaid kan worden. Op deze manier kan er al in het vroege voorjaar gewerkt worden aan de opbouw van de ruwvoervoorraad.

Wat te doen met verdroogde maïs met kolf?

Als de maïsplant verdroogd is, maar er wel een kolf aanwezig is, kan er gekozen worden om de plant te oogsten bij een minimaal drogestofpercentage van 28 procent. U kunt om het energie- en daarmee ook het zetmeelgehalte op peil te houden, ervoor kiezen om hoger te hakselen.

Mocht het verdroogde gedeelte van de snijmaïs een gedeelte van uw totale areaal silomaïs zijn, dan kan het interessant zijn om de maïs van deze percelen apart in te kuilen en hiervan ruwvoer te winnen voor jongvee en droogstaande koeien. Houd overigens bij het oogsten van deze silomaïs er rekening mee dat het conserveringsproces lastiger is. Geef extra aandacht aan het inkuilproces (onder meer aanrijden, inkuilmiddel en tijdig afdekken).

Zetmeel in het melkveerantsoen

Zetmeel is een belangrijke energiebron. Het stimuleert zowel de melk- als de melkeiwitproductie. Het telen van maïs is een zeer economische teelt als we kijken naar de kostprijs versus de voederwaarde. Snijmaïs met een zetmeelgehalte van 350 tot 400 stelt u in staat het melkveerantsoen makkelijk te sturen. Is het zetmeelgehalte lager dan 300, dan wordt het in veel melkveerantsoenen lastiger om voldoende zetmeeldekking te hebben. Bij de verwachting van het oogsten van silomaïs met zo’n zetmeelgehalte is het belangrijk om op korte termijn te gaan becijferen wat er gedaan kan worden om de melkproductie op peil te houden in de periode waarin de maïs vervoederd wordt.

In de teelt- en voerplanner van Farmdesk kunnen simulaties gemaakt worden, waarbij de opbrengst van de maïs alsook het zetmeelgehalte aan de huidige omstandigheden aangepast kunnen worden. Alle voederproducten, zoals bijvoorbeeld Feedbeet, gras en aangekochte voedermiddelen kunnen geïmplementeerd worden.

Er kan met de huidige voedervoorraad gerekend worden, alsook met de toekomstige. Bij inbrengen van deze parameters krijgt u als melkveehouder voor de komende periode een praktisch beeld in de teelt- en voerplanner op bedrijfsniveau. U brengt dus zowel voedertechnisch alsook economisch uw bedrijf in kaart.

Wat gebeurt er bij een lagere opbrengst van de geoogste ruwvoeders?

Naast het aanbod van silomaïs is de hoeveelheid geoogst gras op veel plekken lager uitgevallen dan andere jaren. De opbrengsten van maïs die na een eerste snede gras is gezaaid of die op percelen staat die geleden hebben onder de droogte, zullen een stuk lager liggen in zetmeelgehalte en opbrengst.

Als deze opbrengsten in de teeltmodule van Farmdesk worden ingevoerd, wordt duidelijk hoe deze de melkproductie beïnvloeden. Uiteindelijk zal de simulatie u helpen met de keuzes die u maakt in uw bedrijf voor de komende periode. Moet er bijvoorbeeld extra maïs op stam aangekocht worden en zo ja hoeveel? Welke bijproducten zijn economisch interessant om aan te kopen bij het oogsten van uw maïs als MKS? Welke mengvoeders of droge grondstoffen zijn komende periode voedertechnisch interessant? Hieronder ziet u hoe u in de teeltmodule bedrijfsvoering op een eenvoudige manier de opbrengst van een teelt terug kunt zetten. Heeft u van een hectare silomaïs op uw bedrijf normaal zo’n 18 ton droge stof per hectare, dan kan deze door de droogte sterk terug lopen naar bijvoorbeeld 13 ton droge stof per hectare. Ook wordt de opbrengst van gras aangepast naar 8 ton droge stof per hectare. De opbrengst van MKS wordt terug gezet naar 8 ton droge stof per hectare.

Simulatie met lagere opbrengsten van de geoogste ruwvoeders
Simulatie met lagere opbrengsten van de geoogste ruwvoeders
Simulatie met  goede opbrengsten van de geoogste ruwvoeders
Simulatie met goede opbrengsten van de geoogste ruwvoeders

Bij het maken van de simulaties kunnen ook vergelijkingen gemaakt worden. Iedere simulatie geeft de voerkosten en voerwinst aan waardoor u op bedrijfsniveau het meest optimale en economische teeltplan en rantsoen kunt berekenen.

De teelt- en voerplanner berekent een optimaal rantsoen met de meest economische oplossing. Welke (bij) producten zijn interessant om aan te kopen en welke zetmeelproducten passen eventueel in het rantsoen?

Na het maken en het eventueel aanpassen van de simulatie wordt er een rantsoenscore verkregen. Deze rantsoenscore vertelt u of de ingerekende producten de basisbehoeften van het melkvee nutritioneel dekken. Deze zijn gebaseerd op de voederwaardes van het CVB.

Als het de verwachting is dat de silomaïs en andere gewassen een lagere voederwaarde hebben dan gemiddeld, is het van belang dat de voederwaardes aangepast worden. Het overwaarderen van voeders geeft niet de juiste uitkomst, waardoor u uzelf rijk rekent, waar u uiteindelijk niets aan heeft. Na het aanpassen rekent het programma dus gelijk met de nieuwe waardes, waardoor er mogelijk meer van een product, of een ander product, ingerekend wordt. Heeft u vragen over het bepalen van het juiste oogsttijdstip of het inpassen van (gedeeltelijk) verdroogde maïs in het melkveerantsoen? Neem dan contact met ons op of kijk voor meer informatie op onze website