Perfect maïshakselweer!

Uit monsternames in de gehele Benelux blijkt de maïs hard af te rijpen en kan er nu al in bepaalde regio’s volop geoogst worden. Zo is, door de hoge temperatuur in de afgelopen week, het drogestofpercentage in de korrel tussen 1,2 en 1,5% per dag gestegen. Daar waar onder goede weersomstandigheden maïs in de korrel met 1% per dag in droge stof stijgt, is dit uitzonderlijk hoog te noemen.
Houd daarom de rijpheid van uw maïs op basis van de afrijping in de korrel goed in de gaten. Veel maïs is, zeker onder de huidige weersomstandigheden, sneller rijp dan u denkt!

Veel vroege maïs kan nu dan ook worden geoogst. Om vroege maïs te hebben, is presentatie van werkelijke vroegrijpheid van silomaïsrassen een must. Dat is de rijpheid die over de kolf komt in de vorm van zetmeelproductie en -opslag in de korrel totdat het oogstmoment (black-layer-stadium) bereikt wordt. Dit is fysiologische rijpheid. Dat geldt temeer omdat bij kolfrijpheid het gewas gelijktijdig de hoogst realiseerbare drogestofopbrengst, energiedichtheid en daarmee voederwaardeopbrengst verwezenlijkt. Daarmee is het praktijkmoment om tot oogsten als silomaïs over te gaan ondubbelzinnig gedefinieerd. Dat is vroegheid zoals het voor de praktijk betekenis heeft. Dit optimale moment van oogsten wordt alleen dan bereikt wanneer er sprake is van een gezonde restplant. Vandaar dat ook het zogenaamde ‘stay-green’-effect zoveel betekenis heeft voor realisatie van volledige rijpheid.

Zo bepaalt u het oogstmoment van uw eigen maïs

Op basis van de zogenaamde ‘melklijn’ in de korrel kan het drogestofpercentage van de korrel geschat worden. Oogst de maïs wanneer het zwarte puntje in de korrel zichtbaar en daarmee volledig met zetmeel gevuld is. De optimale rijpheid is dan bereikt.

Loop een aantal meters het perceel in en pluk willekeurig een aantal kolven
Loop een aantal meters het perceel in en pluk willekeurig een aantal kolven
Breek de kolf doormidden
Breek de kolf doormidden
Snijd een aantal korrels uit het midden van de kolf overlangs door
Snijd een aantal korrels uit het midden van de kolf overlangs door