Red de maïs tijdens deze droge en hete dagen door te beregenen!

Het kan niemand ontgaan zijn, maar het is heet en zeer droog. Gewassen hebben het momenteel zeer zwaar. Zo ook de maïs. Beregen zo snel als mogelijk als de wortelzone te droog dreigt te worden of als de maïs al zichtbaar te lijden heeft door de droogte.

We hebben met de langstdurende hittegolf sinds het begin van de metingen te maken. Daar waar het voor de mens zonder koeling en voldoende vocht nauwelijks vol te houden is, hebben ook de gewassen op het veld het momenteel zeer zwaar. Zo ook de maïs.

Water voor koeling

Maïs is van origine een subtropisch gewas en gedijt goed onder hoge temperaturen, maar dan wel onder de voorwaarde dat het niet te heet is en er voldoende vocht in de wortelzone voorhanden is.

Vocht is in de eerste plaats nodig om de temperatuur van plantweefsel op een acceptabel niveau te houden. De bladeren transpireren, wat staat voor zweten, wat vervolgens weer een koelend effect geeft. De benodigde hoeveelheid water voor productie is vele malen geringer dan voor koeling.

Eerste tekenen van vochttekort

De meeste maïs bevindt zich nu, na de bloei, in het stadium van de korrelvulling. Bij droogte tijdens dit stadium is er sprake van een suboptimale fotosynthese. Dit staat gelijk aan een afnemende productie van suiker. Dit resulteert uiteindelijk in onvoldoende tot geen korrelvulling, een laag duizendkorrelgewicht en daarmee geen zetmeel.

Maïs met een vochttekort laat in het eerste stadium in elkaar gekrulde bladeren zien, omdat het zichzelf probeert te beschermen door zo weinig mogelijk contactoppervlak te tonen, waardoor er sprake is van een lagere gewasverdamping.

In elkaar gekrulde bladeren als eerste teken van een vochttekort in de plant
In elkaar gekrulde bladeren als eerste teken van een vochttekort in de plant

Wanneer er vervolgens nog geen vocht uit neerslag, beregening of uit de bodem beschikbaar is, verdorren of verbranden door oververhitting als het ware de bladeren. Dit begint bij de bovenste bladeren en trekt verder naar beneden de plant in.

Verdord/verbrand blad van maïs in het stadium van korrelvulling
Verdord/verbrand blad van maïs in het stadium van korrelvulling

Zo snel mogelijk beregenen

Laat het alstublieft niet zo ver komen en probeer te redden wat er te redden valt door de maïs zo snel als mogelijk te beregenen met een voldoende watergift van 20-30 mm per keer. Nu, zo kort voor de eindstreep/oogst loont het zoveel meer om de maïs te beregenen dan het gras!

Mocht u twijfelen over de vochttoestand van uw maïsperceel, neem dan direct contact op met uw regionale KWS-adviseur. Zijn contactgegevens zijn te vinden op: www.kwsmaiszaad.com/nl/contact.