SEED2FEED: met meer en beter eigen voer naar lagere kosten!

SEED2FEED
SEED2FEED

KWS heeft als onafhankelijk familiebedrijf een belangrijke positie verworven in de veredeling en productie van zaden voor maïs, rogge en voederbieten op de Noord-Europese markten. Om de waarde die KWS al aan de veehouders biedt, verder te verhogen, is nu een strategie gelanceerd met de naam SEED2FEED.

SEED2FEED optimaliseert zowel de plantenteelt als de veevoeding. Met de juiste gewaskeuze op de akkers wordt de basis gelegd voor het voederrantsoen en omgekeerd. 

Het SEED2FEED-concept stelt u als veehouder in staat om de groei en de productie van planten en dieren op een economische en duurzame manier te optimaliseren door het verstrekken van kennis, advies, online managementtools en zaden van de beste rassen.

Wat is voor u de meerwaarde?

Het is meer dan bekend dat de voerkosten een aanzienlijk deel uitmaken van de totale kosten op een veehouderijbedrijf. Daarom is het belangrijk om te zoeken naar mogelijkheden om deze te verlagen en met beide handen aan te grijpen. Melkveebedrijven moeten streven naar voerkosten van 10 cent/liter melk in combinatie met een hoge melkproductie om een ​​zo hoog mogelijk saldo uit melk te realiseren. Met de modernste digitale managementtools wordt u in staat gesteld om de teelt van de gewassen en rantsoenering nog beter te beheren en wordt er rekening gehouden met de eigen specifieke bedrijfssituatie.

Belangrijk is hierbij de ondersteuning van een team van KWS-SEED2FEED-adviseurs die u, indien nodig, voorzien van advies en begeleiding voor het behalen van de best mogelijke resultaten.

Met behulp van het nieuwe en innovatieve SEED2FEED-concept kunt u zelf, en ondersteund door de adviseurs, het voerrantsoen en de teelt van voedergewassen beheren en optimaliseren. Dit met uiteindelijk als doel om een zo hoog mogelijk arbeidsinkomen uit melk te behalen!

Interessante actie! 

Bestelt u uw maiszaad in januari, dan maakt u kans op een zeer mooi SEED2FEED-pakket!

De introductie van SEED2FEED voor optimalisatie van rantsoen en gewas is zeer succesvol verlopen. Om dit te vieren kunt u kans maken op een SEED2FEED-pakket.

Bestel uiterlijk 31 januari 2021 via onze webshop maiszaad van de KWS-rassen PRIXDOR, PAPAGENO, MEGUSTO, JOHANINIO, CORAZON of FIGARO. We verloten onder de telers een SEED2FEED-pakket, bestaande uit KWS-maiszaad + Snelle Lente Rogge  voor 5 hectare en 1 jaar Farmdesk-licentie met de bijbehorende begeleiding door een van onze SEED2FEED-adviseurs. De trekking van de winnaar vindt plaats op 3 februari 2021. De winnaar krijgt vervolgens zo snel mogelijk bericht.

Daarnaast is voor iedere bestelling in januari ook nog de vroegbestelkorting van 3 euro per eenheid van toepassing!

Bekijk de interessante video waarin de voordelen van SEED2FEED voor uw bedrijf verder worden toegelicht.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.kws.com/nl/nl/seed2feed of bel uw eigen regionale SEED2FEED-adviseur. Klik hier voor zijn contactgegevens.