Snelle Lente Rogge: het ideale vanggewas en rustgewas ineen!

Snelle Lente Rogge

Snelle Lente Rogge is een uniek product afkomstig uit de hybride-rogge-veredeling van KWS dat veel voordelen combineert. Zo kan het ingezet worden als vanggewas na de teelt van bijvoorbeeld maïs, maar kan het ook als rustgewas ingezet worden.

Vanggewas

Snelle Lente Rogge is perfect geschikt als vanggewas na de oogst van onder andere maïs. Daarmee wordt ook voldaan aan de eis om te voldoen aan de nitraatrichtlijn door reststikstof te ‘vangen’ en daarmee uitspoeling zo veel mogelijk te beperken.

Meer nazaai van het vanggewas, minder onderzaai
Meer nazaai van het vanggewas, minder onderzaai

Rustgewas

Snelle Lente Rogge is heel goed in te zetten als rustgewas, waarmee aan de verplichting van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt voldaan. Wanneer Snelle Lente Rogge daarnaast in het kader van het GLB als hoofdteelt na silomaïs wordt opgegeven, is het mogelijk om uiterlijk 31 oktober te zaaien in plaats van voor 1 oktober. Er moet dan worden gekozen voor de oogst van Snelle Lente Rogge als geheleplantsilage, GPS, in het deegrijpe stadium of om te dorsen. Dit geeft extra rust en flexibiliteit.

Ook is het heel goed mogelijk om het als mengteelt te telen in combinatie met bijvoorbeeld wintererwten en/of gras. Let hierbij wel op de voorwaarden die gelden voor mengteelt.

Snelle Lente Rogge

Bodemverbeteraar

Rogge in het algemeen en Snelle Lente Rogge als hybride rogge in het bijzonder heeft dankzij de hoeveelheid biomassa en beworteling een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid van de grond. De bewerkbaarheid is na de teelt duidelijk beter, wat een positieve invloed heeft op de volgteelt.

Bodemverbeteraar

Voedergewas

Snelle Lente Rogge is heel goed geschikt om in april, voorafgaand aan de volgteelt, als voedergewas geoogst te worden. Op bedrijven met droogtegevoelige grond geeft dit de zo gewenste aanvulling van de ruwvoervoorraad! Ook kan Snelle Lente Rogge in het deegrijpe stadium als GPS geoogst of voor de korrel gedorst worden.

Wanneer gekozen is voor een mengsel met gras als groenbedekking, kan er van het perceel in hetzelfde seizoen nog een of twee snedes geoogst worden.

Oogst SLR als GPS

Meer informatie?

Wilt u weten of Snelle Lente Rogge ook op uw bedrijf past of wilt u meer informatie over de teelt ervan? Neem dan contact op met uw zaaizaadleverancier of met uw KWS-adviseur. Kijk hier voor de contactgegevens of voor meer informatie over Snelle Lente Rogge.