Snelle Lente Rogge levert de meeste drogestofopbrengst

Snelle Lente Rogge biedt, als onderdeel van het Maïs-Rogge-Maïs (MRM)-voedergewassenprogramma, de unieke combinatie van vanggewas met die van eiwitproducent. Snelle Lente Rogge zorgt samen met tijdig rijpe maïs voor een jaarronde teelt op hetzelfde perceel waarbij de maximale eiwit- en zetmeelopbrengst van het eigen bedrijf gehaald wordt. Op deze manier wordt gewerkt aan een toekomstbestendige melkveehouderij, waarbij een minder grote afhankelijkheid van mondiale eiwit- en energiebronnen centraal staat.

Snelle Lente Rogge, dat speciaal ontwikkeld is als voedergewas, is in staat om zich in het vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen. Uit metingen en wegingen is gebleken dat bij een oogst omstreeks half april drogestopbrengsten gerealiseerd worden tussen tussen 4000 en 5000 kg per hectare. Dit is in groeistadium 37/49, het zogenaamde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt. Dit kan bij gunstige winter- en voorjaarsomstandigheden al in de eerste week van april het geval zijn tot, bij minder gunstige groeiomstandigheden, ten laatste eind april.
De opbrengsten liggen daarmee beduidend hoger dan de traditionele snijrogge, triticale en Italiaans Raaigras. Afhankelijk van de hoogte van bijbemesting met stikstof, lag het ruweiwitpercentage van het verse product tussen de 15 en 18%. Dit is vergelijkbaar met de hoge kwaliteit van gras. Dit resulteert in een eiwitopbrengst tussen 640 en 950 kg eiwit per hectare en bij een marktprijs van 0,60 euro/kg eiwit in een bruto financiële opbrengst van 500 euro.

Maaihoogte

Bij het maaien is een maaihoogte van 8-10 cm gewenst. Door deze maaihoogte aan te houden wordt contaminatie met gronddeeltjes en daarmee kwaliteitsvermindering voorkomen. Ook zijn liefst zo weinig mogelijk bewerkingen gewenst om het product bij een ideaal drogestofpercentage tussen 30 en 35% te oogsten. De meest toegepaste manieren van oogsten zijn het oprapen en hakselen door een hakselaar met een gangbare gras-pick-up of persen en wikkelen in balen.
Bij een latere oogst neemt, door toename van de gewasmassa en daarmee de drogestofopbrengst, het eiwitpercentage af. Ook met het oog op het zaaiklaar maken en het zaaien van de maïs is langer wachten niet wenselijk.

Volwaardig gewas dat geld oplevert

Snelle Lente Rogge is daarmee geen vanggewas dat geld kost, maar is een volwaardig gewas tussen twee teelten maïs dat juist geld oplevert. Daarmee is de combinatie van in de korrel tijdig rijpe maïs en Snelle Lente Rogge een voedergewassenprogramma met de hoogste eiwit- en energieopbrengst per hectare.
Daarnaast is de combinatie het minst milieubelastend en daarmee het meest duurzaam voor wat betreft nitraat, broeikasgassen, waterverbruik en landgebruik. Gelet op de vele positieve ervaringen van gebruikers en bezoekers van de afgelopen demodagen is Snelle Lente Rogge de beste combinatie van vanggewas na maïs en eiwitproducent.
Vraag uw leverancier of uw KWS-adviseur om een brochure.