Start het groeiseizoen van maïs goed!

Maïs is in staat om hoge voederwaardeopbrengsten te halen. Om dit in de praktijk zo goed mogelijk te realiseren, volgen hier een aantal waardevolle tips.

Maak een bemestingsbalans voor maïs

Een bemestingsbalans, die voorafgaand aan het nieuwe seizoen is gemaakt, levert de inzichten op die nodig zijn voor een voldoende bemesting.
Door lagere meststoffen als gevolg van de wetgeving vraagt met name een aanvulling met voldoende kalium serieuze aandacht.

Neem een mestmonster

Om het resultaat van de berekening in de bemestingsbalans nog nauwkeuriger te laten zijn is het zeer wenselijk om te weten wat de werkelijke samenstelling is van de mest op het bedrijf. De reden hiervoor is dat de werkelijke samenstelling vaak niet overeenkomt met de verwachte samenstelling.
Zorg voor een zo betrouwbaar mogelijk resultaat dat er een representatief monster wordt genomen van goed gemixte mest.

Denk aan de juiste pH van het maïsperceel

Ook al wordt er volgens advies voldoende bemest, dan nog zal het gewas door de te lage pH niet die opbrengst en kwaliteit halen die ervan verwacht wordt.
Het is dus zeer belangrijk om de pH van de grond met een bekalking op niveau te brengen en te houden. Raadpleeg daarvoor het analyserapport van het grondonderzoek.

 

Langetermijnstrategie voor behoud van bodemvruchtbaarheid

Het behouden, of liever nog het verbeteren, van de bodemvruchtbaarheid is de sleutel tot succes voor  een hoge opbrengst en kwaliteit van het maïsgewas.
Maïspercelen met een hoge bodemvruchtbaarheid hebben een hoge CEC, een optimale pH, voldoende organische stof, voldoende fosfaat in de voor de plant opneembare en (direct) beschikbare vorm en tot slot een voldoende tot hoge K-voorraad en K-beschikbaarheid.
Maïs - in vruchtwisseling met gras - het gebruik van compost, de zaai van een groenbemester zo snel mogelijk na de oogst of de oogst van maïs door hoger hakselen of in de vorm van CCM/MKS leveren een belangrijke bijdrage aan de organischestofbalans.

Vernietigen van het vanggewas

Wanneer de komende tijd de temperatuur verder stijgt, zal ook een vanggewas zich snel verder ontwikkelen.
Om te voorkomen dat het vanggewas op het gebied van bodemvocht en nutriëntenopname gaat concurreren met de maïs is het advies om dit tijdig te vernietigen, mits de omstandigheden dat toelaten. 
Een tijdige vernietiging vergroot ook de kans dat door mineralisatie de vastgelegde voedingsstoffen in het groeiseizoen beschikbaar komen van de maïs.

     

Bestel tijdig het gewenste maïsras

Het is van het grootste belang om zoveel en zo goed mogelijk voer van eigen land te halen. Om dit te realiseren zijn drie zaken voor een juiste maïsrassenkeuze heel belangrijk:

  1. Kies voor vroegrijpheid op basis van de korrel

Het is niet de restplant maar de vulling met zetmeel van de korrel (afrijping korrel) die bepaalt wanneer de loonwerker wordt gebeld om te oogsten. Hoe vroeger de afrijping in de korrel, des te zekerder is een voldoende afgerijpt maïsgewas en des te eerder kan er geoogst worden.

  1. Kies voor de hoogste voederwaarde en voederwaardeopbrengst

De belangrijkste reden om in de Benelux maïs te telen is om het zetmeel. Zetmeel zit in de korrel. Dus hoe hoger de korrelopbrengst van maïs, des te hoger de voederwaarde en voederwaardeopbrengst.

  1. Kies voor oogstzekerheid

Alleen een gezonde plant die voldoende fotosynthesecapaciteit behoudt, tegelijkertijd weinig ziektegevoelig is en niet gevoelig is voor legering, draagt bij aan de maximale voederwaardeopbrengst.