Stikstof vangen en eiwit produceren?

Zaai dan Snelle Lente Rogge na de maïs!
Zaai dan Snelle Lente Rogge na de maïs!

Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas voldaan aan de eis om te voldoen aan de nitraatrichtlijn door reststikstof te ‘vangen’ en uitspoeling op maïspercelen daarmee zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is Snelle Lente Rogge heel goed geschikt om in het voorjaar als ruwvoer te oogsten. Dit levert veel droge stof en eiwit en voorziet daarmee perfect in de behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn in eiwit en minder afhankelijk te zijn van dure externe eiwitbronnen.
Dat zijn de ervaringen die de afgelopen jaren op brede schaal in proeven en in de praktijk zijn opgedaan. Snelle Lente Rogge heeft zich bewezen!

Snelle Lente Rogge is een uniek product afkomstig uit de hybride-rogge-veredeling van KWS en is speciaal ontwikkeld als voedergewas tussen twee teelten maïs. Het combineert de eigenschappen van een vanggewas met die van een eiwitproducent. Kijk naar de interessante video over de teelt van Snelle Lente Rogge!

De voordelen van de teelt van Snelle Lente Rogge in combinatie met tijdig rijpe maïs zijn legio:

 • Snelle Lente Rogge onderscheidt zich ten opzichte van de traditionele snij- of bladrogge door meer uitstoeling (meer stengels) per plant en een snellere lengtegroei in het vroege voorjaar. Dit resulteert in een duidelijke meeropbrengst in droge stof en eiwit per hectare.
 • Voor een vergelijkbare tot hogere opbrengst per hectare is met Snelle Lente Rogge ten opzichte van de traditionele snij- of bladrogge maar de helft van de hoeveelheid zaaizaad benodigd (80 t.o.v. 160 kg zaaizaad wanneer gekozen wordt om te oogsten). Dat maakt Snelle Lente Rogge prijstechnisch gezien zeer interessant!
 • Tijdig rijpe maïs van KWS en Snelle Lente Rogge behalen samen de hoogste eiwitopbrengst per hectare, hoger dan die van gras (± 2.000 kg met maïs en Snelle Lente Rogge ten opzichte van ± 1.600-1.800 kg met gras).
 • Snelle Lente Rogge is in staat om zich direct na zaai, in de winter en in het vroege voorjaar, zeer snel te ontwikkelen en behaalt met 3.500-5.000 kg ds per ha en 15-18% eiwit bij oogst eind april een duidelijk hogere ds-opbrengst dan gangbare snij-/bladrogge, triticale en Italiaans raaigras.
 • Maïs en Snelle Lente Rogge halen daarmee samen dan ook de hoogste voederwaardeopbrengst per hectare.
 • Snelle Lente Rogge fungeert door zaai op uiterlijk 1 oktober als vanggewas van overtollige stikstof en voorkomt daarmee nitraatuitspoeling.
 • Doordat het perceel jaarrond in gebruik is en bedekt blijft, is een effectieve CO2-vastlegging een feit.
 • Door de diepe beworteling van Snelle Lente Rogge verbetert de bodemstructuur.
 • Een diepe beworteling en de, na de oogst, achtergebleven wortel- en stoppelmassa hebben een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid.
 • De stikstofefficiëntie van Snelle Lente Rogge en tijdig rijpe maïs van KWS is veel gunstiger dan die van gras.

Het beste resultaat in combinatie met tijdig rijpe maïs

De hoogste eiwitopbrengst per hectare wordt gerealiseerd door jaarrond Snelle Lente Rogge te telen naast een tijdig afrijpend maïsras. Maar dan wel een ras waarvan in de proeven en de praktijk is bewezen dat het vroegtijdig afrijpt in de kolf. Op die manier kan tijdig geoogst worden en wordt de maximale drogestofopbrengst en optimale energiedichtheid behaald.

KWS-maïsrassen worden geselecteerd op korrelvroegrijpheid en zijn daarmee bewezen vroeg
KWS-maïsrassen worden geselecteerd op korrelvroegrijpheid en zijn daarmee bewezen vroeg

In combinatie met de teelt van Snelle Lente Rogge zijn de maïsrassen Megusto, Johaninio en Genialis het best geschikt. Snelle Lente Rogge is een tussengewas dat geen geld kost, maar geld oplevert en er wordt op een duurzame manier gewerkt aan biodiversiteit. Tijdig rijpe maïs in combinatie met Snelle Lente Rogge levert de schoonste ecologische footprint. De combinatie levert de laagste uitstoot aan broeikasgassen, het minste/efficiëntste verbruik van water, de laagste ammoniakemissie, de minste nitraatuitspoeling en de hoogste binding aan CO2. Dit resulteert in het gegeven dat er naar tevredenheid al verscheidene duizenden hectares aan Snelle Lente Rogge zijn gezaaid en geoogst als voedergewas.

Aanbevolen zaaihoeveelheid

De aanbevolen zaaihoeveelheid voor Snelle Lente Rogge is:

 • Als vanggewas en om te maaien: 4 eenheden/ha (± 80 kg) t.o.v. 130 kg traditionele rogge bij zaai voor 1 oktober en 160 kg bij zaai tussen 1 en 15 oktober
 • Als vanggewas: 1 miljoen zaden/ha = 2 eenheden/ha

 

Zaai direct na de oogst van de maïs

Snelle Lente Rogge kan heel goed in één werkgang in combinatie met de stoppelbewerking na de oogst van de maïs gezaaid worden. Het ideale zaaitijdstip ligt tussen begin september en eind oktober.

Stoppelbewerking en zaai van Snelle Lente Rogge in 1 werkgang
Stoppelbewerking en zaai van Snelle Lente Rogge in 1 werkgang

Uit voorraad snel leverbaar

De enige echte Snelle Lente Rogge is verkrijgbaar in de originele oranje KWS-verpakking en is bij uw leverancier uit voorraad leverbaar! Snelle Lente Rogge is ook verkrijgbaar als EAG-mengsel in combinatie met Adriana tetraploïd Italiaans raaigras!
Heeft u over Snelle Lente Rogge en de maïsrassen van KWS of over de levering ervan nog vragen? Neem dan gerust contact op met uw regionale KWS-adviseur of kijk op onze website!