Teelt u dit jaar ook krachtvoermaïs en Snelle Lente Rogge op hetzelfde perceel?

De toekomst van de melkveehouderij is dat ze minder afhankelijk moet zijn van mondiale eiwitbronnen. Om de maatschappelijke acceptatie verder te vergroten en te voldoen aan de wetgeving inzake de nitraatrichtlijn is zaai van een vanggewas op maïspercelen op zand- en lössgronden verplicht.

Dit resulteert in zaai van meer tijdig rijpe maïs om het vanggewas vroeg genoeg te kunnen zaaien, om zodoende ook de aanwezige reststikstof te kunnen vangen. Dit, en met de wetenschap dat door klimaatverandering de winters milder worden, maakt dat er ruimte ontstaat om succesvol een gewas tussen twee teelten maïs te verbouwen.

Snelle Lente Rogge

Snelle Lente Rogge (SLR) maakt onderdeel uit van het maïs-rogge-maïs(MRM)-voedergewassenprogramma en past perfect binnen deze toekomstvisie. Snelle Lente Rogge, met de hybride rogge als basis, is speciaal ontwikkeld als voedergewas. Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas voldaan aan de eis van de nitraatrichtlijn door de uitspoeling van reststikstof op maïspercelen te verminderen.
En tegelijkertijd levert de oogst in april tussen de 4000 en 5000 kg ds per hectare met een eiwitpercentage tussen de 15 en 18% op. Het gewas voorziet daarmee heel goed in de behoefte om meer zelfvoorzienend te zijn en daarmee minder afhankelijk van externe eiwitbronnen. Veel telers hebben er dit jaar ervaring mee opgedaan, met heel positieve resultaten tot gevolg.

Krachtvoermaïs Megusto

Al voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft het maisras Megusto als beste gescoord met de hoogste voederwaardeopbrengst op de Aanbevelende Rassenlijsten van Nederland en België. Dit bewijst overduidelijk de kwaliteit, die, naast de hoogste korrelopbrengst, ook tot uiting komt in goede cijfers voor de landbouwkundige eigenschappen, zoals vroegheid bloei.
Ook roemen telers van Megusto de hoge voederwaarde zoals vermeld op de kuiluitslag. Dit komt niet alleen tot uiting in een hoge zetmeelopbrengst, maar ook in een hoge zetmeelconcentratie en verteringscoëfficiënt van de totale organische stof. Dit resulteert in veel glycogene energie, wat sterk melkdrijvend werkt, waardoor bespaard kan worden op de krachtvoerkosten.

Megusto is een vroege enkelvoudige hybride met een FAO 220. Het ras is daarom zeer geschikt om te zaaien op alle grondsoorten in heel Nederland. Megusto kenmerkt zich door haar stevige en gedrongen gestalte. De kolven zijn zeer uniform en tot de top gevuld. Ook is Megusto door de vroegheid in de korrel zeer geschikt om te oogsten voor 1 oktober. Hierdoor kan de teelt van Megusto perfect gecombineerd worden met de teelt van Snelle Lente Rogge.

Met Megusto en Snelle Lente Rogge is het heel goed mogelijk om jaarrond op hetzelfde perceel eiwit en zetmeel te telen. Veel telers hebben daar dit jaar voor gekozen. U ook?

Meer informatie over de teelt van krachtvoermaïs Megusto en Snelle Lente Rogge kunt u verkrijgen van uw eigen regionale KWS-adviseur. Zijn contactgegevens zijn te vinden op www.kwsmaiszaad.com/nl/contact