Uitstel voor inzaaien van vanggewas op zand- en lössgrond in Nederland

Demissioniar minister Schouten heeft de uiterste inzaaidatum voor een vanggewas na de oogst van maïs als silomaïs (op zand- en lössgrond) voor dit seizoen naar 31 oktober verschoven. Voorwaarde is wel dat het vanggewas binnen drie etmalen na de oogst moet worden gezaaid.

De uiterste inzaaidatum van het vanggewas op maïspercelen die als MKS of CCM wordt geoogst, blijft 31 oktober. Wanneer er in oktober een vanggewas na maïs wordt gezaaid, is het belangrijk om te kiezen uit de gewassen spelt, triticale winterrogge, wintertarwe of wintergerst.

Snelle Lente Rogge zaaien in oktober

Omdat Snelle Lente Rogge volgens de wetgeving onder winterrogge valt, mag dit dan ook in oktober nog gezaaid worden. Snelle Lente Rogge heeft als hybride rogge het grote voordeel dat het na de zaai vlot kiemt en daardoor snel de bodem bedekt. Hierdoor is het nog heel goed mogelijk om dit in oktober te zaaien en er wordt voldaan aan de inspanningsverplichting.

Ook mag er een mengsel van verschillende gewassen als vanggewas gezaaid worden. Het mengsel bestaat dan wel voor minimaal twee derde uit een of meer uit de hierboven genoemde vanggewassen. Voorwaarde is dat het ingezaaide mengsel in het najaar tot ontwikkeling komt. Een mengsel dat ten minste voor twee derde uit Snelle Lente Rogge (en bijvoorbeeld voor een derde uit Italiaans raaigras) bestaat, mag dus ook.

Resultaten en ervaringen

Uit onderzoek dat is uitgevoerd door Wageningen University & Research in Nederland en het ILVO in België in seizoen 2020-2021, is met Snelle Lente Rogge ten opzichte van traditionele rogge bij oogst in april een duidelijke meeropbrengst gerealiseerd en werd er meer stikstof vastgelegd.

Zaaiadvies Snelle Lente Rogge

Snelle Lente Rogge stoelt, in vergelijking met andere traditionele roggesoorten, in het vroege voorjaar beter uit en vormt meer stengels per plant. Hierdoor is bij zaai na de oogst van maïs – zeker in oktober – de helft minder zaaizaad nodig.

  • Als vanggewas en om te maaien: 2 miljoen zaden/ha = 4 eenheden/ha (± 80 kg)*
  • Als vanggewas: 1 miljoen zaden/ha = 2 eenheden/ha (± 40 kg)

*De aanbevolen hoeveelheid bij traditionele rogge ligt tussen 130 en 160 kg/ha

Beschikbaarheid en levering

Op dit moment is Snelle Lente Rogge in de originele en herkenbare oranje KWS-verpakking nog beschikbaar en snel leverbaar via uw handelaar.

Meer informatie over Snelle Lente Rogge vindt u hier.