Is uw mais gezaaid? Controleer dan de veldopkomst

Een goede en vooral regelmatige opkomst is de basis voor opbrengst en kwaliteit bij de oogst van de mais. Dat er hier en daar een plant mist, is niet erg. Er moet niet te snel worden overgegaan tot over- of bijzaai.

De veldopkomst per hectare (opkomst van de gezaaide maïszaden) is eenvoudig te controleren door willekeurig op een aantal plaatsen in het gezaaide perceel in een rij 13,3 meter uit te passen, het aantal planten over deze afstand te tellen en dit te vermenigvuldigen met 1.000.

Niet te snel overzaaien of bijzaaien

Als er sprake is van wegval van planten en/of zaden die niet ontkiemd zijn, dan hoeft dat nog geen probleem te zijn zolang het gaat om een ‘regelmatige onregelmatigheid’. Dat is het beeld waarbij er hier en daar een plant mist. Er moet niet te snel overgegaan worden op overzaai of bijzaai, omdat dit extra kosten met zich meebrengt en het niet gezegd is dat dit terugverdiend wordt door een hogere opbrengst en/of betere kwaliteit.

Tool voor veldopkomst

De gemiddelde veldopkomst kan heel eenvoudig berekend worden met de handige tool ‘Veldopkomst’ op de www.kws-maismanager.com/tools/veldopkomst/.