Veel korrel geeft veel zetmeel

Voor de productie van melk is energie uit voer nodig. In verteerbaarheid en energetische efficiëntie spant zetmeel de kroon. Zetmeelopbrengst als belangrijkste onderdeel van de korrelopbrengst en korrelvroegrijpheid zijn daarmee de belangrijkste criteria bij het bepalen van het juiste silomaïsras voor (hoog)productief melkvee. 

Energie in voer is afkomstig uit structurele (celwanden) en niet-structurele koolhydraten (met name zetmeel en suikers). Deze zijn in vertering en in benuttingsefficiëntie van hun verteringsproducten (vluchtige vetzuren) zeer verschillend.

Zetmeel spant de kroon als het gaat om verteerbaarheid en energetische efficiëntie. Dat is dan meteen ook een van de belangrijkste redenen dat er in Nederland maïs geteeld wordt. Daarnaast bepaalt onder meer de mate van korrelrijpheid en de genetische potentie de zetmeelproductie per hectare.

Bij het bepalen van het juiste silomaïsras voor (hoog)productief melkvee zijn zetmeelopbrengst als belangrijkste onderdeel van korrelopbrengst en korrelvroegrijpheid de belangrijkste keuzecriteria. Laat u zich bij de rassenkeuze hierdoor leiden. Een juiste rassenkeuze kan al snel 300 tot 500 euro per hectare extra opleveren!

Zoveel mogelijk energie van eigen bedrijf

Op melkveebedrijven drukken de aankoopkosten van voer een belangrijke stempel op het saldo. Het is juist daarom zo belangrijk om te streven naar productie van zoveel mogelijk energie afkomstig uit zetmeel van maïs op het eigen bedrijf.

Productie van zoveel mogelijk zetmeel uit maïs mag niet betekenen dat er geen aandacht is voor restplantgezondheid. Integendeel, een gezonde en stevige plant zorgt juist voor stabiele hoge opbrengsten in combinatie met een vroeg afrijpende korrel die een hoge mate van oogstzekerheid met zich meebrengt.

De zetmeelopbrengst als belangrijkste bepalende factor, in combinatie met een beoordeling op korrelrijpheid en stay green voor oogst- en bedrijfszekerheid vormen dé basis voor de juiste maïsrassenkeuze.

Korrelmaïsresultaten vergelijken

Officiële proefveldresultaten afkomstig van CSAR illustreren nog eens de kwaliteit van de verschillende korrel- en snijmaïsrassen ten opzichte van elkaar.

Neem ook eens de moeite om de korrelmaïsresultaten van de ene onderzoekende instantie te vergelijken met die van de andere. De mate van overeenkomst van de plaats van de bekende rassen Megusto, Benedictio, Genialis en Corazon op de verschillende rassenlijsten geeft meteen de hoge mate van betrouwbaarheid en de voor u zo belangrijke bedrijfszekere keuze aan!

Kijk voor meer informatie op www.kwsbenelux.com of bel uw eigen regionale KWS-adviseur.