Veel vraag naar Megusto

Vorig jaar werden meer zeer vroege tot vroege maïsrassen gezaaid en deze trend heeft zich dit jaar voortgezet. Dit betekent dat het ras Megusto, na het succes van vorig jaar, dit jaar nog meer gezaaid wordt. Veehouders roemen Megusto vooral vanwege de hoge voederwaarde.

Een belangrijke reden dat er meer zeer vroege tot vroege maïsrassen zijn gezaaid, is dat door een tijdige oogst de kans op de teelt van een geslaagd vanggewas toeneemt. Daarnaast ligt door veredeling bij KWS al jarenlang het accent op een tijdige afrijping van de kolf, wat in de praktijk resulteert in een zeer hoge voederwaarde per kilogram droge stof. 

Megusto en Benedictio

Dit betekent dat het ras Megusto, na het succes van vorig jaar, dit jaar nog meer gezaaid wordt. Door de verschuiving in zwaartepunt kunnen de vroege maïsrassen zich tegenwoordig in drogestof- en voederwaardeopbrengst meten met de middenvroege maïsrassen.

Het gevolg hiervan is dat het ras Benedictio door zijn bovengemiddelde drogestof- en voederwaardeopbrengst in de vroege groep veel verkocht is. Bovendien is dit ras door zijn zeer goede landbouwkundige eigenschappen, zoals jeugdgroei, stevigheid en lengte, zeer populair op bedrijven die maïs voor de verkoop hebben of op bedrijven met een hoge ruwvoerbehoefte uit maïs.

Ultravroege rassen in het noorden

In Noord-Nederland zijn de ultravroege rassen Autens, Prixdor en Papageno juist zeer populair. De genoemde maïsrassen zijn nog steeds met alle gewenste ontsmettingen volop verkrijgbaar bij uw maïszaadleverancier, uw eigen KWS-adviseur of zijn online te bestellen.