Video: mengteelt van graan en erwten als vanggewas én kwaliteitsvoer

De mengteelt van graan en erwten is erg geschikt als aanvulling op het melkveerantsoen
De mengteelt van graan en erwten is erg geschikt als aanvulling op het melkveerantsoen

Een eenvoudige teelt die eiwit oplevert, maar ook ingezet kan worden als vanggewas. Het waren de basisgedachten voor de teeltspecialisten van KWS om de kansen voor een mengteelt van wintererwten en graan te onderzoeken. 

Het graan haalt in het najaar de reststikstof uit de bodem, terwijl de erwten op hun beurt stikstof uit lucht vastleggen in het voorjaar. Daarom is stikstofbemesting voor een geslaagde teelt nauwelijks noodzakelijk.

Sinds kort niet meer als rustgewas

Tot voor kort leek het dat de mengteelt ook ingezet kon worden als rustgewas. Maar begin november meldde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat een mengsel voor een rustgewas niet gemengd mag worden met gewassen die niet op de lijst met rustgewassen staat. Omdat erwten niet op die lijst staan, komt het daarom niet meer in aanmerking als rustgewas.

Op dit moment is niet bekend wat de gevolgen zijn als de mengteelt aangemerkt is als rustgewas in het kader van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn (APN).

Video over praktijkervaringen

Toch kan de mengteelt interessant zijn om kwaliteitsvoer te telen. Zo zaaide melkveehouder Arjan Zieverink deze herfst voor de tweede keer een mengsel van graan en erwten. In een video legt hij uit hoe de teelt aanpakt en wat het hem oplevert.