Video: Snelle Lente Rogge benut reststikstof optimaal bij tijdig zaaien

Door na het oogsten van de mais meteen het vanggewas in te zaaien, heeft het de meeste kans om reststikstof in de bodem op te vangen.

Dat vertelt Arjan Lassche, Agro Service Manager bij KWS, voor de camera van Veeteelt.

Onderwerken en zaaien in één werkgang

In beeld is te zien hoe in september de mais werd geoogst en vervolgens de stoppel is ondergewerkt. In één werkgang is ook het vanggewas ingezaaid, in dit geval Snelle Lente Rogge. ‘Bij het inzaaien is het van belang dat de grond vlak wordt achtergelaten, zodat er bij de oogst van het gewas geen grond bij het gewas komt’, vertelt Lassche onder meer in de video.

Genieten van het vanggewas

Zodra het groeiseizoen weer begint, wat de afgelopen jaren steeds eerder het geval is, behoeft de Snelle Lente Rogge alleen nog wat bemesting. ‘Tot die tijd kun je als veehouder hier vooral ontzettend van genieten’, aldus Lassche.