Vogelvraat in maïs voorkomen met INITIO Bird Protect

Alle zaden hebben het recht om volwaardige planten te worden
Alle zaden hebben het recht om volwaardige planten te worden

KWS biedt u het komende maïsteeltseizoen een doeltreffende zaadbehandeling tegen vogelvraat om plantverliezen te vermijden. Vogelvraat kan regionaal grote schade veroorzaken. Maïszaad en soms zelfs hele planten worden uit de grond gepikt.

Zonder bescherming van INITIO Bird Protect bestaat de kans dat maisplanten worden uitgepikt
Zonder bescherming van INITIO Bird Protect bestaat de kans dat maisplanten worden uitgepikt
logo INITIO

INITIO Bird Protect bevat een effectief afweermiddel tegen vogelvraat en alle ingrediënten voor een vlotte kieming. Het bevordert de wortelgezondheid en fosfaatopname en vermindert koudestress-symptomen. Dit alles resulteert in een snelle snelle groei naar het 4-6 bladstadium zonder plantverliezen.

Werkzame stof

De werkzame stof tegen vogelvraat in INITIO Bird Protect is reeds jarenlang op de markt en heeft een toelating voor veilig gebruik in de Benelux. Alleen kweekbedrijven hebben de mogelijkheid gekregen om deze werkzame stof te mogen toepassen. De werkzame stof wordt als zaadbehandeling ook in de ons omringende landen ingezet, ook door kwekers die in de Benelux voor een zaadbehandeling hebben gekozen met een minder effectieve werking tegen vogelvraat.

*Bron: KWS, koudetest proeven 2019
*Bron: KWS, koudetest-proeven 2019
**Bron: KWS, planten gewogen na een koudetest van 5 weken bij een temperatuur van 12 graden celcius
**Bron: KWS, planten gewogen na een koudetest van 5 weken bij een temperatuur van 12 graden Celsius
INITIO behandeld en onbehandeld

24 testlocaties

Op alle 24 testlocaties verspreid over Europa, met een verschillende vogelpopulatiedruk, is gebleken dat maïszaad behandeld met INITIO Bird Protect op gelijke voet heeft gepresteerd met de tot in het jaar 2019 toegepaste standaard-behandeling tegen vogels.

Figuur INITIO Bird Protect

Uitleg bij de figuur

Standaard: de tot in het jaar 2019 toegepaste standaardbehandeling tegen vogelvraat.

INITIO Bird Protect: innovatief vogelafweermiddel en stimulator van jeugdgroei.

Alternatief: optie aangeboden door enkele aanbieders in de markt met gepretendeerde werking tegen vogelvraat.

Controle: onbehandeld.

Persoonlijke bescherming bij gebruik is belangrijk

Zoals ook geldt bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dienen de geadviseerde voorzorgsmaatregelen in hand genomen te worden. Denk hierbij aan het gebruik van handschoenen, een overall, een gezichtsscherm en passende ademhalingsbescherming.