Vroeg veel eiwit met Snelle Lente Rogge

Door de snelle voorjaarsgroei, die kenmerkend is voor Snelle Lente Rogge, zijn de percelen Snelle Lente Rogge dit jaar in de tweede en derde week van april gemaaid en geoogst. Dit is in groeistadium 37/49, het zogenaamde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt. Dit kan bij gunstige winter- en voorjaarsomstandigheden al in de eerste week van april het geval zijn tot, bij minder gunstige groeiomstandigheden ten laatste eind april.

Kwaliteit net zo goed als gras, maar opbrengst hoger

Afhankelijk van de hoogte van bijbemesting met stikstof, lag het ruweiwitpercentage van het verse product tussen de 15 en 18 procent. Dit is vergelijkbaar met de hoge kwaliteit van gras. Bij een latere oogst neemt door toename van de gewasmassa en daarmee de drogestofopbrengst, het eiwitpercentage af.
Ook met het oog op het zaaiklaar maken en het zaaien van de maïs is langer wachten niet wenselijk. De gemeten drogestofopbrengsten lagen tussen de 4.000 en 5.000 kg droge stof per hectare. Dit resulteert in een eiwitopbrengst tussen 640 en 950 kg eiwit per hectare en bij een marktprijs van 0,60 euro/kg eiwit in een bruto financiële opbrengst van 500 euro.

Maaihoogte

Bij het maaien is een maaihoogte van 8-10 cm gewenst. Door deze maaihoogte aan te houden wordt contaminatie met gronddeeltjes en daarmee kwaliteitsvermindering voorkomen. Ook zijn liefst zo weinig mogelijk bewerkingen gewenst om het product bij een ideaal drogestofpercentage tussen 30 en 35 procent te oogsten. De meest toegepaste manieren van oogsten zijn het oprapen en hakselen door een hakselaar met een gangbare gras-pick-up of persen en wikkelen in balen.

Het gemaaide product is zeer smakelijk en vers te voeren, maar laat zich in balen geperst of gehakseld ook gemakkelijk conserveren
Het gemaaide product is zeer smakelijk en vers te voeren, maar laat zich in balen geperst of gehakseld ook gemakkelijk conserveren

Volwaardig gewas dat geld oplevert

Snelle Lente Rogge is daarmee geen vanggewas dat geld kost, maar is een volwaardig gewas tussen twee teelten maïs dat juist geld oplevert. Daarmee is de combinatie van in de korrel tijdig rijpe maïs en Snelle Lente Rogge een voedergewassenprogramma met de hoogste eiwit- en energieopbrengst per hectare. Daarnaast is de combinatie het minst milieubelastend en daarmee het meest duurzaam voor wat betreft nitraat, broeikasgassen, waterverbruik en landgebruik.
Gelet op de vele positieve ervaringen van gebruikers en bezoekers van de afgelopen demodagen is Snelle Lente Rogge de beste combinatie van vanggewas na maïs en eiwitproducent. Snelle Lente Rogge is te bestellen bij uw leverancier van zaden, uw KWS-adviseur of heel eenvoudig online via: https://www.kwsmaiszaad.com/nl/guides/snelle-lente-rogge/