Vroeg veel voederwaardeopbrengst met Benedictio

De discussie over onderzaai of nazaai heeft ertoe geleid dat er meer interesse is voor vroegere maïsrassen. Dit is terug te zien in de bestellingen van de maïsrassen. Voor het maïsras Benedictio is dit jaar enorm veel belangstelling. 

Voor meer veehouders is het dit seizoen lastig om een juiste maïsrassenkeuze te maken. Dit heeft alles te maken met de vraag of er op zand- en lössgrond voor onderzaai van het vanggewas gekozen wordt of voor nazaai.

Planning van de loonwerker

Bij het maken van deze keuze is een belangrijke rol weggelegd voor de loonwerker. Als de veehouder overweegt om een vroeg ras te zaaien met het doel dit vóór 1 oktober te laten hakselen, dan is het aan de planning van de loonwerker om te zien of dat überhaupt mogelijk is. Ervaringen in de jaren 2015 en 2016 hebben laten zien dat dat nog niet zo eenvoudig is.

Aan de andere kant hebben ervaringen uit het verleden laten zien dat onderzaai ook niet altijd even succesvol is gebleken. Met name een effectieve onkruidbestrijding op probleempercelen is zeer lastig.

Vroeg ras populair

Onder andere als gevolg van de discussie over onderzaai of nazaai is de weg ingeslagen naar de keuze voor vroegere maïsrassen.

Dit is terug te zien in de bestellingen van de maïsrassen. Voor het maïsras Benedictio is dit jaar enorm veel belangstelling. Benedictio staat vermeld op de Aanbevelende Rassenlijst 2019 – snijmaïs vroeg en korrelmaïs.

Het ras scoort met 105 in de rijpheidscategorie vroeg een drogestofopbrengst die vergelijkbaar is met het gemiddelde van de rijpheidscategorie middenvroeg. Ook de voederwaardeopbrengst is bovengemiddeld.

Een derde belangrijk voordeel van Benedictio is de mate van oogstzekerheid. Daar waar andere rassen geveld werden door wortellegering als gevolg van stormachtige wind in de afgelopen groeiseizoenen, bleef Benedictio kaarsrecht overeind staan.

Zekerheid met Benedictio

Omdat Benedictio tevens een aanbevolen ras is op de korrelmaïsrassenlijst, is aan de hand van de korrelvroegrijpheid te zien dat het echt om een vroeg ras gaat. Benedictio is de beste keuze als het gaat om vroegheid, oogstzekerheid, drogestofopbrengst en voederwaardeopbrengst.

Meer informatie over Benedictio kunt u hier vinden of raadpleeg uw regionale KWS-adviseur.