Wacht niet te lang met het vernietigen van het vanggewas

Nu de temperatuur weer gaat stijgen, zal ook een vanggewas zich snel verder ontwikkelen. Op veel plaatsen staat nu al een massaal gewas. Om te voorkomen dat het vanggewas op het gebied van bodemvocht en nutriëntenopname een concurrent gaat worden van de te zaaien maïs, is het advies om, mits de omstandigheden het toelaten, dit tijdig te vernietigen.

Een tijdige vernietiging vergroot ook de kans dat door mineralisatie de vastgelegde voedingsstoffen in het groeiseizoen beschikbaar komen van de mais.

Een vanggewas kan mechanisch en/of chemisch vernietigd worden. Een mechanische bewerking heeft als voordeel dat dit vaak met eigen machines uitgevoerd kan worden. Hierbij dient het gewas met behulp van bijvoorbeeld een frees of schijveneg wel goed versnipperd te worden voor een vlotte vertering van de gewasresten en om een zogenaamde zure/storende laag in de bodem te voorkomen.

Bestrijding

Hoewel maatschappelijk steeds minder geaccepteerd heeft, om hergroei van met name de vanggewassen rogge en raaigras te voorkomen, een chemische bestrijding de voorkeur. Na bespuiting stopt de assimilatie van het vanggewas, waardoor de vocht- en nutriëntenopname ook eindigt. Ook krijgen vroege onkruiden een tik, waardoor mogelijk bespaard kan worden op de onkruidbestrijding in de maïs en hergroeivertraging vermeden wordt.