Wilt u in 2021 geen problemen met vogelvraat? Kies dan voor de juiste maïszaadbehandeling!

Vogelvraat
Vogelvraat

In het voorjaar van 2020 is veel maïszaad opgevreten of zijn jonge planten uitgepikt door kraaien of kraaiachtigen. Dit met grote schade tot gevolg. In veel gevallen zijn er helaas extra kosten gemaakt, omdat het noodzakelijk bleek om te herzaaien.

De oorzaak van de schade ligt in het gegeven dat door ongunstige omstandigheden (met name droogte) de kieming en jeugdgroei traag verliep. De vogels hebben simpelweg langer de tijd gekregen om hun schadelijke werk te verrichten. En vaak dat in combinatie met een onvoldoende werking van de gekozen maïszaadbehandeling.

Daar waar het tot nu toe gangbaar was om Mesurol, met methiocarb als werkzame stof, tegen vogelvraat en de fritvlieg te gebruiken, mag dit vanaf dit jaar niet meer. Niet alle gebruikte alternatieven hebben een voldoende vogelwerende werking laten zien.

Vogelschade
Vogels, zoals kraaien, duiven of fazanten, kunnen grote schade in maïs aanrichten door hele planten uit de grond te pikken

Voorkomen van schade door vogelvraat

Om vogelvraat te voorkomen gebruikt KWS op het zaad van alle KWS-maïsrassen sinds begin dit jaar met succes de nieuwe innovatieve maïszaadbehandeling INITIO Bird Protect. INITIO Bird Protect bevat een effectief afweermiddel tegen vogelvraat en alle ingrediënten voor een vlotte kieming. Het bevordert de wortelgezondheid en fosfaatopname en vermindert koudestress-symptomen.

Dit alles resulteert in een snelle groei naar het 4 tot 6-bladstadium zonder plantverliezen.

Bron: KWS koudetestproeven 2019
Bron: KWS-koudetestproeven 2019

Testlocaties

Op alle 24 testlocaties verspreid over Europa, met een verschillende vogelpopulatiedruk, is gebleken dat maïszaad behandeld met INITIO Bird Protect op gelijke voet heeft gepresteerd met de tot in het jaar 2019 toegepaste standaardbehandeling tegen vogels en veel beter dan alternatieve behandelingen en onbehandeld maïszaad.

Overzicht proefveld
Overzicht van een proefveld

Video INITIO Bird Protect

Kijk naar de interessante video waarin Matthias Stauffer van KWS de resultaten van de toepassing van INITIO Bird Protect in het veld presenteert.

Persoonlijke bescherming is belangrijk

Bij gebruik van behandeld maïszaad dienen de geadviseerde voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden. Denk hierbij aan het gebruik van handschoenen, een coverall, een gezichtsscherm en passende ademhalingsbescherming.

Preventieve maatregelen rond de zaai

Een hoop problemen die uiteindelijk tot uiting kunnen komen in een minder goede opkomst en op plantwegval, kunnen voorkomen worden. Denk hierbij aan een vlak zaaibed, zodat de bodem gelijkmatig opwarmt en tevens de capillaire opstijging van bodemvocht gestimuleerd wordt.

Zaai bij een bodemtemperatuur op zaaidiepte vanaf 10°C en kies voor maïsrassen die bekend staan om hun vlotte beginontwikkeling. Dien daarnaast bij de zaai, indien mogelijk, een rijenmeststof toe.

Vraag uw eigen KWS-adviseur om meer informatie of kijk op http://www.kwsbenelux.com/ of op www.kwsmaiszaad.com.