WUR Open teelten test twaalf voederbietenrassen onder Nederlandse omstandigheden

WUR Open teelten, in samenwerking met Delphy, brengt sinds enkele jaren het ‘Rassenbulletin Voederbieten’ uit. Het merendeel van de rassen in onderzoek zijn rassen met een hoog drogestofgehalte. De nieuwe voederbieten, die vermarkt worden onder de naam KWS Feedbeet, zijn in het onderzoek, maar ook in de praktijk, zeer succesvol. Deze moderne voederbieten behalen in het onderzoek van 2019 een meeropbrengst van 10% ten opzichte van de ouderwetse voederbiet-types.

De voederbiet wint verder aan populariteit. In 2014 telde ons land nog 280 hectare voederbieten. In 2019 lag dit al op 2.110 hectare. Gemiddeld teelde een bedrijf vorig jaar zo’n 2,7 hectare voederbieten. Ook in 2020 worden volop voederbieten geteeld.

Voor melkveehouders is het leveren van melk met hoge gehalten interessant. Boeren die voederbieten voeren, zijn enthousiast over het stijgende vetgehalte (0,1 tot 0,30 procent hoger), het hogere eiwitgehalte (0,05 tot 0,25 procent hoger) en de vaak hogere melkgift.

Feedbeet met hoog drogestofgehalte populair

WUR Open teelten, in samenwerking met Delphy, brengt sinds enkele jaren het ‘Rassenbulletin Voederbieten’ uit. Hierin worden onder Nederlandse omstandigheden hoog- en laag-drogestofgehalte-bieten getest.
De hoog-drogestofgehalte-bieten zijn wit van kleur en kunnen een drogestofgehalte tot 23,6% behalen. Deze voederbieten worden ook wel Feedbeet genoemd.
Deze bieten kunnen vers gevoerd worden mits deze worden versnipperd. Vaak worden deze bieten verwerkt in de maisbult. Omdat veel melkveehouders vóór 1 oktober de mais binnenhalen, laat men op deze manier echter bietenopbrengst liggen. In de maanden oktober en november neemt de opbrengst nog dagelijks toe. Mede hierdoor worden meer en meer voederbieten in een slurf bewaard.
Dit zogenaamde ‘baggen’ van de biet geeft veel voordelen. Men kan de maximale opbrengst per hectare behalen. Verder kan de voersnelheid worden aangepast en is het mogelijk om jaarrond te bewaren. Dit in combinatie met het vers voeren van de bieten in de herfst en winter.

Meeste Feedbeet-rassen in onderzoek

Het merendeel van de rassen in onderzoek zijn rassen met een hoog drogestofgehalte. Deze moderne voederbieten behalen in het onderzoek van 2019 een meeropbrengst van 10% ten opzichte van de ouderwetse voederbiet-types.
Ondanks het negatieve verschil in verse opbrengst maakt het drogestofgehalte de uiteindelijke opbrengst ruimschoots goed.

Met minimale transport- en opslagkosten zo veel mogelijk voer van eigen bodem halen past goed binnen het kringloopdenken van nu. De makkelijke rooibaarheid en sterke resistenties zorgen voor een verder groei van het rhizoctoniaras Laurena KWS en rhizomanieras Pierina KWS. Hiermee komt het totale areaal voederbieten in Nederland in 2020 op ruim 2.500 hectare.

Meer informatie over de teelt van voederbieten is te verkrijgen via uw eigen KWS-adviseur https://www.kwsmaiszaad.com/nl/contact/ of op https://www.kws.com/be/nl/producten/feedbeet/