Zaai de maïs niet te vroeg en niet te laat

Nu het moment om maïs te zaaien weer in beeld komt, is het tijd om aandacht te besteden aan de teelt in voorjaar en zomer. Een goed teeltmanagement betaalt zich, als de weersomstandigheden meewerken, uit in de vorm van een goede opbrengst en kwaliteit. Een aantal handige tips helpen u om de teelt in deze jaargetijden verder te optimaliseren.

Een te vroege zaai van de maïs geeft kans op een slechte en trage kieming door de te koude grond en/of de kans op schade door nachtvorst begin mei. Een te late zaai geeft eenvoudigweg een korter groeiseizoen en daarmee kans op een gebrekkige afrijping en daarmee kwaliteitsproblemen.

Het beste zaaitijdstip ligt  tussen 20 april en 10 mei, maar nog veel belangrijker is de bodemtemperatuur op zaaidiepte op het moment van zaaien. Deze moet minimaal 10°C zijn.