Zeer goede ervaringen met het vroegste maïsras van de Rassenlijst

Dit jaar is er in de praktijk op grote schaal ervaring opgedaan met het maïsras Autens. Autens is het allervroegste ras van alle meerjarig onderzochte rassen die op de Aanbevelende Rassenlijst vermeld staan.
Door een uitstekende jeugdgroei en zeer vroege bloei is Autens, in tegenstelling tot heel veel andere maïsrassen, in staat geweest om een goede kolf te vormen voordat de droogte serieus toesloeg.

Dit heeft geresulteerd in goede opbrengsten en heel goede voederwaarderesultaten. Ook heeft Autens de zomerstorm in augustus goed doorstaan, waardoor de Autens zeer vroeg en goed gehakseld is. 

Er bestaan verschillende redenen waarom er de wens kan zijn om vroege maïs te telen:

  1. De regio: de klimaatzone bepaalt de vroegrijpheid van het ras. Hoe noordelijker, des te lager de temperatuur.
  2. De grondsoort: koude klei/zavelgrond warmt in het voorjaar nu eenmaal minder snel op dan zandgrond.
  3. Het zaaitijdstip: wanneer bijvoorbeeld gekozen wordt om te zaaien in grasland waar eerst nog een snede geoogst is.
  4. Het oogstmoment: als bewust vroeg geoogst moet worden om het vanggewas een betere kans van slagen te geven, of het perceel te bestemmen voor bijvoorbeeld grasland.
  5. Het teeltdoel: wanneer de maïs niet alleen voorbestemd is om te oogsten als silomaïs, maar ook als MKS of CCM.
     

Autens is met een FAO 180 het allervroegste ras

Autens is het allervroegste ras van alle meerjarig onderzochte rassen. Hiermee wordt bedoeld dat deze vroeg is in drogestofpercentage totale plant.
Nog belangrijker is de vroegrijpheid van korrel. De korrel bepaalt namelijk van nieuwe, moderne maïsrassen het oogstmoment en niet de restplant. Dat geldt ook voor Autens, zo blijkt uit onderzoek.
Autens beschikt met het cijfer 9,5 over een zeer goede beginontwikkeling, wat op de Aanbevelende Rassenlijst vermeld staat als ‘Snelheid grondbedekking’. Dit is zeer belangrijk voor teelt op zwaardere grond of kieming onder koudere condities.

Autens heeft een hoge voederwaarde

Autens scoort zeer goed op voederwaarde door een 106 voor zetmeelgehalte*. Naast een vroege oogst is de teler verzekerd van kwalitatief hoogwaardige silomaïskuil.

Goede builenbrand- en maïskopbrandresistentie

Telers die in het verleden problemen hebben ondervonden van builenbrand en/of maïskopbrand of dit in de toekomst willen voorkomen, doen er ook goed aan om voor Autens te kiezen. Autens scoort een 8,5 op builenbrandresistentie en is weinig gevoelig voor maïskopbrand.

De combinatie van extreme vroegheid en goede landbouwkundige en zeer goede veevoedkundige eigenschappen maakt dat Autens zeer oogstzeker is en daarmee geschikt voor teelt in heel de Benelux. Dit betekent ook dat Autens in heel Nederland met zekerheid rijp geoogst vroeg kan worden, zodat er voor ten laatste 1 oktober een vanggewas gezaaid kan worden. Dit is belangrijk voor de telers op zand- en lössgronden die in 2019 niet aan onderzaai willen gaan doen.

Vraag uw maïszaadleverancier of KWS-adviseur om meer informatie over Autens voor teelt in het komende seizoen.

*Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2018 – snijmaïs zeer vroeg / vroeg