Zeer vroege maïsras Autens bloeit: vroege oogst verwacht

Dankzij de bovengemiddeld warme maanden mei en juni staan op dit moment al de eerste percelen maïs in bloei. Daar waar dit normaal gesproken plaatsvindt in de tweede helft van juli, is dit nu op sommige plaatsen al het geval. Dat is dus ruim twee weken vroeger. Het betreft dan in het bijzonder percelen die tijdig gezaaid zijn met het zeer vroege maïsras Autens. Hoewel de komende maanden nog wat roet in het eten kunnen gooien, heeft het er op dit moment alle schijn van dat deze maïs extreem vroeg geoogst kan worden.

Autens is het allervroegste ras van alle meerjarig onderzochte rassen*. Hiermee wordt bedoeld dat deze vroeg is in drogestofpercentage totale plant. Nog belangrijker is de vroegrijpheid van korrel.
De korrel bepaalt namelijk van nieuwe, moderne maïsrassen het oogstmoment en niet de restplant. Dat geldt ook voor Autens, zo blijkt uit onderzoek. Autens beschikt met het cijfer 9,5 over een zeer goede beginontwikkeling, wat dit jaar weer zeer goed uit de verf is gekomen.

Voordeel van vroege oogst

Het grote voordeel van een vroege oogst is een grote oogstzekerheid en dat het perceel tijdig ingezaaid kan worden met een vanggewas of vroegtijdig voorbestemd kan worden voor het volggewas.
Ook kan overwogen worden om de maïs niet te oogsten als silomaïs, maar als MKS, CCM, geplette maïs of korrelmaïs.

Vraag uw maïszaadleverancier of KWS-adviseur om meer informatie over Autens.

*Bron: CSAR Aanbevelende Rassenlijst 2018 – snijmaïs zeer vroeg/vroeg