Een kuchend kalf kost gauw kapitalen

Jonge gezonde kalveren zijn het kapitaal van de toekomst
Jonge gezonde kalveren zijn het kapitaal van de toekomst

De kans op een hoestend kalf is bij het huidige winterweer redelijk groot. De temperatuurverschillen, een hoge luchtvochtigheid en een grotere kans op tocht zorgen snel voor een kuchje. Dan is het zaak alert te zijn. Want longen zijn cruciaal: nu en later.

Jongvee en zeker de jonge kalveren zijn het kapitaal van de toekomst. Zeker nu vanwege de fosfaatwetgeving heel kritisch wordt gekeken naar de jongveebezetting is het zaak dat kapitaal te koesteren.

Een kuchend kalf moet de zintuigen scherpen. Hoe erg is het? Soms helpt het om de dieren te laten opstaan: dan hoesten ze makkelijker. Als de dieren niet lekker in het haarkleed zitten (dof/recht opstaand) en snotneuzen, dan is het aan te raden de kalveren te temperaturen. Een verhoogde lichaamstemperatuur duidt namelijk vaak op een infectie.

Uit onderzoek is gebleken dat kalveren met luchtweginfecties al 36 uur voordat je ziet dat ze ziek worden een verhoogde lichaamstemperatuur hebben. Bij een lichaamstemperatuur rond de 40 graden is het zaak in te grijpen.

Longen zomaar onherstelbaar beschadigd

Longontsteking veroorzaakt grote schade in de longen. Deze is onherstelbaar en daarom is het belangrijk om dit zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Want de schade heeft niet alleen effect op het functioneren van het kalf nu, maar ook op het functioneren later als melkkoe.

Het ontstekingsproces wordt veroorzaakt doordat bacteriën en/of virussen in de longen herkend worden als schadelijk. Het lichaam wil deze ziektekiemen zo snel mogelijk opruimen. Hierbij ontstaat ook koorts. Meer informatie is te zien in deze animatiefilm.

Antibioticum én onstekingsremmer

Een goede behandeling van luchtweginfecties bestaat uit twee onderdelen: een bacteriedodend middel (antibioticum) en een middel dat de koorts- en ontstekingsreactie afremt (ontstekingsremmer). Beide middelen dienen snel te werken om het meest effectief te zijn.
Er zijn verschillende redenen om ook een ontstekingsremmer in te zetten. Allereerst omdat het, zoals de naam zegt, het ontstekingsproces in de hand houdt. Maar het heeft daarnaast ook een pijnstillende en koortsremmende werking.  

De hulp van de dierenarts daarbij is onontbeerlijk. Nederlandse dierenartsen volgen richtlijnen voor het behandelen van infecties volgens het formularium. Hierin staan meerdere middelen die voor de specifieke aandoening toegelaten zijn en goed werken.
In dit formularium wordt daarnaast rekening gehouden met de gevoeligheid van specifieke bacteriën voor de specifieke middelen. Zodra blijkt dat een ingestelde behandeling niet werkt, kan een ander middel worden ingezet. Dierenartsen zullen deze richtlijnen altijd volgen.

Voorkom eventuele ellende

Bacteriën en virussen krijgen de kans om kalveren ziek te maken zodra de infectiedruk te hoog is en/of een de weerstand van de dieren te laag is. Om longproblemen te voorkomen is het dus zaak hier aandacht aan te besteden. Infectiedruk heeft te maken met hygiëne en bezetting. De weerstand wordt bepaald door de omstandigheden waarin het kalf opgefokt wordt. Hierbij spelen voeding (en zeker de eerste biestgift), huisvesting, klimaat en stressfactoren een belangrijke rol.

Het is tegenwoordig steeds gangbaarder om dieren preventief te vaccineren tegen de belangrijkste veroorzakers van luchtweginfecties. Vaccinatie kan al op jonge leeftijd de weerstand van het kalf namelijk verhogen.

Meer weten over luchtweginfecties en de behandeling van luchtweginfecties bij kalveren? Kijk dan eens hier...