Meer veehouders vaccineren het jaar rond tegen longontsteking

Vaccinatie in najaar en winter is sowieso een verstandige keuze
Vaccinatie in najaar en winter is sowieso een verstandige keuze

Uit een grote landelijke enquête onder ruim 8.000 melkveehouders blijkt dat op 40 procent van de bedrijven opfokkalveren gevaccineerd worden tegen longontsteking. Diergezondheid wordt als essentieel onderdeel van de jongveeopfok gezien.

Veehouders blijken zich ervan bewust dat voor elk kalf de opfok optimaal moet zijn als er heel strikt wordt geselecteerd bij het aanhouden van jongvee. MSD Animal Health onderzocht het gebruik van vaccinatie bij jongvee tegen longontsteking.

Jaarrond vaccineren

Opvallend is dat 18 procent van de bedrijven jongvee alleen vaccineert in najaar en winter. Zo’n 22 procent vaccineert het hele jaar rond, dus ook in de zomerperiode.

Vaccinatie in najaar en winter is sowieso een verstandige keuze. Nog beter is het echter om alle kalveren die gedurende het gehele jaar op het melkveebedrijf geboren, worden te vaccineren. Doordat je voorkomt dat kalveren longontsteking oplopen, komt er ook minder bacterie- en virusdruk in de stal. Dit komt de longgezondheid extra ten goede.

Doorgaans zie je op bedrijven die jaarrond vaccineren, beter presterende kalveren, minder problemen en een lager gebruik van antibiotica. De laatste jaren neemt het aantal jaarrond vaccinerende bedrijven sterk toe.

Extra maatregelen

Voor een optimale longgezondheid dienen er soms ook wat extra maatregelen te worden genomen. Zo is het belangrijk dat de biestverstrekking optimaal is. Tevens zijn voeding  en huisvesting (groepsgrootte, doorschuiven, staltype) van belang. Dit is uiteraard verschillend van bedrijf tot bedrijf. Omvang van het bedrijf (aantal koeien) en vervangingspercentage spelen een rol.

Een goed klimaat is een extra vereiste. Bij klimaat denken we aan de staltemperatuur, relatieve luchtvochtigheid, luchtsnelheid, koudeval en beschutting. Kalveren horen een schone, droge en tochtvrije ligplek te hebben. Vraag uw dierenarts of stalinrichter om mee te kijken waar uw stal geoptimaliseerd kan worden.

Naast vaccinatie dragen dus alle verbeteringen in klimaat, huisvesting en voeding bij aan het waarborgen van een optimale longgezondheid.

Daarnaast is het belangrijk te kiezen voor een vaccinatie die op jonge leeftijd uitgevoerd kan worden en die zo veel mogelijk schadelijke kiemen ‘afdekt’.

Vraag uw dierenarts om advies!

Klik hier om meer te lezen over de totaalaanpak van longontsteking.