‘We willen niet gemiddeld zijn’ (7)

Doordacht plan
Bedrijfsvoering vraagt om een doordacht plan

Bedrijfsvoering anno 2018 vraagt volgens topmelker Cees de Jong van fokbedrijf Jongsteins in Hoogblokland om een doordacht plan. Dat doet hij het liefst samen met adviseurs waar hij lang mee samen wil werken.

‘Ik verwacht een doordacht plan en hecht aan langdurige relaties.’ Adviseurs hoeven bij topmelker Cees de Jong niet klakkeloos of onvoorbereid het erf op te rijden. ‘Of het nu gaat om onze eigen inzet, onze medewerkers of de mensen die we vragen om advies of expertise, we vergen uiterste inzet.’

Bedrijfsdoelen

De strategie op het melkveebedrijf met 125 koeien en 91 hectare land is een bedrijfsvoering op basis van evenwicht, in harmonie met het milieu en de grond.
Het resultaat is indrukwekkend: 13.000 kilo melk per koe en gemiddeld 86,4 punten voor het exterieur. ‘We willen zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn in ruwvoerproductie met een bovengemiddeld hoge productie per hectare van 27.000 liter melk.’

‘Creatieve oplossingen’

Adviseurs zijn onmisbaar voor het bereiken van deze resultaten. Cees werkt slechts met een handvol adviseurs. Die komen alleen als het nodig is. Er is goed overleg, soms veel en vaak, voegt Cees toe. ‘Maar alleen als er een relevante bijdrage geleverd kan worden op dat moment. We willen niet gemiddeld zijn, dus selecteren we adviseurs voor langere tijd en wil ik dat zij zich betrokken en verantwoordelijkheid voelen voor de resultaten van ons bedrijf. Ik verwacht duidelijke keuzes en creatieve oplossingen van de mensen met wie ik werk.’