Gezondheidsmonitoring: ik zie wat jij niet ziet (deel 1)

Nedap SmartTag
Koe met Nedap SmartTag

Elke melkveehouder werkt aan het realiseren van een gezonde veestapel. Nedap CowControl is een belangrijk hulpmiddel, want het ‘ziet’ gezondheidsproblemen die u zelf niet ziet. Deel 1 van een korte serie over de financiële en praktische voordelen van gezondheidsmonitoring via de Nedap SmartTag om de hals van de koe.

Nedap CowControl helpt bij tijdige detectie van (individuele) afwijkingen in vreet-, herkauw- of (in)activiteit van uw koeien. Het centrale dashboard van Nedap CowControl geeft een overzicht van tochtige koeien, urgente attenties van koeien die direct aandacht nodig hebben, een handige to-do-list voor u of uw personeel en diverse rapportages. De cijfers zijn afkomstig van de waarnemingen van de Nedap SmartTag om de hals van de koe. Die SmartTag monitort continu elke koe en ‘ziet’ daarom zaken die u zelf niet ziet. En dat maakt een groot verschil. Bijvoorbeeld bij het terugdringen van het aantal ketosegevallen.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat koeien die ná het afkalven geveld worden door slepende melkziekte, in de hele droogstand twintig minuten per dag minder vreten en twintig minuten minder herkauwen. Deze dieren besteden dus gemiddeld veertig minuten per dag minder aan kauwtijd (de tijd dat een koe niet vreet of herkauwt) en meer aan inactiviteit. Door individueel koegedrag tijdens de transitieperiode proactief te monitoren en/of het gedrag van een koe te vergelijken met dat van haar groep, bent u in staat problemen als ketose tijdig op te sporen.

Nedap SmartTag om de hals van de koe
Nedap SmartTag om de hals van de koe

Ketose kost 106 euro per geval

In maart 2015 verscheen een belangrijk artikel in het wetenschappelijk gezaghebbende Journal of Dairy Science. Een aantal onderzoekers heeft berekend wat de kosten van ketose per geval zijn. Ze kwamen uit op gemiddeld 117 dollar (€ 106). De opbouw van dat bedrag zegt iets over de impact van ketose. Dat betreft deels directe kosten, zoals sterfte (26% of € 28), maar ook indirecte kosten vanwege gezondheidsproblemen in de toekomst. Dat betreft dan vooral vruchtbaarheidsproblemen (34% of € 36), maar ook verlies aan melkproductie in de toekomst (26% of € 28).

Ketose kost in totaal 262 euro per geval

Maar de daadwerkelijke kosten liggen volgens de wetenschappers nog hoger, omdat ketose leidt tot een aantoonbaar verhoogde kans op baarmoederontsteking en lebmaagverplaatsing. Alles bij elkaar opgeteld komen die kosten uit op 289 dollar (€ 262) aan totale kosten per ketosegeval. Dat is voor 41 procent toe te schrijven aan de kosten van ketose zelf (de € 106 per geval), voor 33 procent vanwege meer baarmoederontsteking en voor 26 procent als gevolg van het meer voorkomen van lebmaagverplaatsing.

Bespaar 2620 euro per jaar

Met Nedap CowControl onderkent u onder andere vroegtijdig ketose, omdat de Nedap SmartTag eerder dan uw oog ‘ziet’ dat de koe iets mankeert. In de praktijk is een reductie van 30 naar 25 procent ketosegevallen per jaar zeer goed mogelijk. Afgezet tegen de hierboven omschreven ketosekosten van 262 euro per geval, betekent dat op een veestapel van 200 koeien een besparing van 2620 euro per jaar!             

Meer informatie over Nedap CowControl vindt u hier.