Wat is de optimale tijdsbesteding van koeien per activiteit per dag?

Stabiliteit en regelmaat leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van een melkveebedrijf. Koeien zijn gewoontedieren en presteren het best als ze elke dag dezelfde routine kunnen volgen. Voor een hoge productie moeten ze hun 24 uur verdelen over verschillende activiteiten, zoals vreten, herkauwen en liggen. Maar wat is de optimale verdeling van de dagelijkse activiteiten?

Volgens onderzoek van Grant en Albright is de optimale verdeling van de activiteiten van de koe per dag (in een ligboxenstal):

  • 4 tot 6 uur vreten
  • 9 tot 14 maaltijden
  • 7 tot 10 uur herkauwen
  • 12 tot 14 uur liggen
  • 11 perioden van liggen
  • 2.500 tot 3.000 stappen

Daarnaast zal een koe tijd doorbrengen met drinken, gemolken worden en sociaal interacteren.

Invloeden op verdeling dagelijkse activiteiten

Verschillende factoren kunnen de verdeling van de dagelijkse activiteiten beïnvloeden. Voorbeelden zijn: een onnodig lange melktijd, de tijd dat de koe is vastgezet aan het voerhek, geen toegang hebben tot het ruwvoer of een overbevolkte stal. Vaak resulteert dit in een langere statijd, wat een negatief effect kan hebben op de melkproductie.

Ook kan groepsgedrag worden beïnvloed door externe omstandigheden. Er zijn verschillende redenen waarom een groep koeien minder tijd aan het eten besteedt. De koeien hebben:

  • een beperkte toegang tot water;
  • een beperkte toegang tot ruwvoer;
  • een beperkte beschikbaarheid van ruwvoer.

Verder kan het ruwvoer van slechte samenstelling zijn. Het is ook mogelijk dat de koeien een hoge mate van klauwproblemen hebben.

Nedap CowControl meet het volledige 24-uurs-tijdsbudget van een koe en geeft u op individueel en op groepsniveau inzicht in de gezondheid en het welzijn van uw veestapel.