Zes tips om tochtigheid te stimuleren

Om koeien tijdig en bij de eerste inseminatie drachtig te krijgen, is het van belang dat ze hun tochtigheid kunnen laten zien. Als de koe in een omgeving staat die fysieke uitingen van tochtigheid – zoals bespringen, kinrusten en snuffelen – in de weg staat, kan dat onderaan de streep gevolgen hebben voor uw veestapel.

‘Er zijn veel factoren van invloed op de reproductiecyclus van koeien’, vertelt Arnold Harbers, data-analist en reproductiedeskundige bij Nedap. ‘Als melkveehouders een goede strategie hebben om te zorgen dat koeien hun tochtigheid kunnen tonen, kunnen zij ervoor zorgen dat de koeien op het juiste moment worden geïnsemineerd voor een optimale reproductie.’

Lees de volgende zes tips om er zeker van te zijn dat u geen tochtige koeien meer over het hoofd ziet:

1. Huisvesting

Te veel koeien op één plek kan tot verminderde activiteit in een groep leiden. Zorg ervoor dat koeien voldoende ruimte hebben voor onderlinge interactie. Neem hierbij de volgende parameters in acht:

 • Stel voor elke koe ten minste één ligbox beschikbaar.
 • Zorg dat er per voerplek ruim een halve meter aan ruimte is voor elke koe.
   

2. Vloeroppervlak

Koeien worden nerveus op gladde of zeer ruwe oppervlakken. Zorg dat de vloer van de stal schoon is. Gebruik in uw melkveehouderij vloeren met de volgende koevriendelijke kenmerken:

 • een droog oppervlak om op te lopen
 • een comfortabele ondergrond met voldoende grip
 • een duurzame vloer
   

3. Klauw- en pootproblemen

Koeien met pijnlijke klauwen of poten vertonen minder springgedrag. Als koeien niet tochtig zijn en pijnlijke klauwen of poten hebben, willen ze niet bewegen en blijven ze mogelijk stilstaan als ze worden besprongen door een andere koe. Dit leidt tot een valse weergave van tochtigheid. Daarnaast kan subacute pensverzuring leiden tot kreupelheid bij koeien.
Neem de volgende tips in overweging om het springgedrag te stimuleren:

 • Neem klauwbekappen op als routinematig protocol.
 • Fok op betere klauwen en poten.
 • Zorg voor een voerstrategie die helpt uw koeien te beschermen tegen subacute pensverzuring.
   

4. Indeling van groepen

Het aantal keren dat een koe wordt besprongen, neemt toe naarmate er meer koeien tochtig zijn. Daarom is de kans dat er meerdere koeien tochtig zijn, lager in kleinere veestapels of als het aantal drachtige koeien in een groep toeneemt.
U kunt uw groepen splitsen zodat koeien aan het begin van hun lactatie, met een hogere productie, in dezelfde groep zitten. Dit maakt zowel tochtdetectie als kunstmatige inseminatie efficiënter en maakt bovendien het voeren voor een hogere productie gemakkelijker.

5. Koeien koel houden

Bij een buitentemperatuur van meer dan 30 graden Celsius vertonen koeien minder springgedrag, omdat ze zich niet comfortabel voelen bij zulke hoge temperaturen. Neem goede maatregelen voor warmtereductie op uw bedrijf om uw koeien koel en actief te houden bij warm weer. Denk hierbij aan ventilatoren, watersproeiers en overkappingen.

6. Activiteitsmonitoring

Een andere uitdaging waar u mee te maken krijgt, is het 24/7 controleren op tochtigheid. Met een tochtdetectiesysteem, in combinatie met de bovenstaande tips, hoeft u zich geen zorgen te maken dat u een tochtigheid mist. Zelfs als u niet in de buurt bent.

‘Voor optimale bedrijfsresultaten is het belangrijk dat uw koeien op de juiste tijd worden geïnsemineerd. Daarom moet u weten wanneer de koeien tochtig zijn om voor optimale fokresultaten te zorgen’, zegt Harbers.
‘Met een tochtdetectiesysteem kunt u 24/7 controleren op tochtigheidsverschijnselen, zodat u geen tijd kwijt bent aan het zelf controleren op deze verschijnselen, en u hoeft zich geen zorgen te maken over het missen van tochtigheid. Maar om te bepalen of een koe tochtig is, moeten de koeien wel fysiek hun tochtigheid kunnen tonen. Met de juiste omgevingsfactoren- en managementprotocollen mist u nooit meer een tochtigheid.’

Ga naar Nedap CowControl voor meer informatie over tochtigheidsdetectie en hoe zulke systemen u helpen uw bedrijfsdoelstellingen te behalen.