Aandachtspunten naast vers gras

Diamond V naast vers gras.jpg

Vers gras is op zich goed verteerbaar, maar vers gras kan ook qua samenstelling sterk wisselen. Dit heeft tot gevolg dat de pensflora van een koe zich continu moet aanpassen. Diamond V kan de pens helpen om deze schommelingen beter op te vangen

Vers gras bevat een hoge voederwaarde. Dat betekent dat er naast vers gras minder aanvullend krachtvoer nodig is. Hierdoor wordt automatisch het ruwvoeraandeel in het rantsoen groter. Vers gras is goed verteerbaar, maar kan dus  nogal wisselen van samenstelling. Dat heeft te maken met in wat voor gras koeien worden ingeschaard, het aanbod, het weer en de groeiomstandigheden.

Pens moet zich continu aanpassen

Een wisselend aanbod en een wisselende graskwaliteit hebben als gevolg dat de pensflora van een koe zich continu moet aanpassen. Bij regenachtig weer of als er te weinig bijgroei is, zal er op stal meer voer worden opgenomen. Graskuil en snijmais worden door andere bacteriën afgebroken dan vers gras.

Schommelingen beter opvangen

Diamond V kan de pens helpen om deze schommelingen beter op te vangen. Daarnaast zorgt het ervoor dat de celwanden in het voer beter verteerd worden. Dit komt de productie en melkeiwitgehalte ten goede. Hoe werkt dit?

Stimuleer de gezonde pensbacteriën

Diamond V stimuleert de groei van celwandafbrekende bacteriën en de vezelafbrekende schimmels in de pens. Deze nemen door toevoeging van Diamond V aan het rantsoen met 60 tot 82% toe. Hierdoor worden er meer vluchtige vetzuren door de pensmicroben gevormd. Vluchtige vetzuren worden weer gebruikt als energiebron voor de koe. Met name het gevormde propionzuur is belangrijk voor de melkproductie.

Melkzuur is een zuur met een heel lage pH en wordt met name gevormd bij veel snelle koolhydraten in het rantsoen. Zo nemen koeien bij hitte minder ruwvoer op, maar vaak wel het koolhydraatrijke krachtvoer, met als gevolg een verhoogde kans op pensverzuring.

Diamond V helpt om het melkzuur sneller om te zetten in propionzuur, een belangrijke energiebron voor de koe. Hiermee stabiliseert Diamond V het pensmilieu en gaat zo pensverzuring tegen.

Wat kan Diamond V u opleveren?

Volgens een meta-analyse van 36 onafhankelijke onderzoeken naar Diamond V leidt dit tot een hogere melkgift (gemiddeld +1,18 kg/dier/dag) met hogere vet- en eiwitopbrengsten (gemiddeld +60 gram vet; +30 gram eiwit/dier/dag).

Het voeradvies is 60 gram Diamond V XP LS per koe per dag als het aan het voerhek aan het rantsoen wordt toegevoegd. Diamond V kan ook prima in een geconcentreerde vorm worden opgenomen in uw krachtvoer en kost dan rond de 6 cent per koe per dag. Diamond V is gmo-vrij.

Juist bij de huidige (hoge) melkprijzen is het belangrijk optimaal melk te produceren en af te leveren.

Overleg daarom met uw voorlichter of neem contact op met Speerstra Feed Ingredients BV (0514-569001 of mail@speerstra.com / www.speerstra.com) welke mogelijkheden er voor u zijn om Diamond V op uw bedrijf in te zetten.