Besparen op voerkosten bij hoge grondstofprijzen

De meeste grondstoffen voor veevoeders zijn behoorlijk in prijs gestegen. Dit betekent dat de voerkosten de komende tijd fors hoger zullen zijn. Meer uit eigen ruwvoer halen kan kosten besparen.  

Zowel eiwitrijke grondstoffen als soja en raap, maar ook energierijke producten als granen zijn fors duurder geworden. Daarnaast zijn ook de prijzen van kleinere producten als vetten, mineralen, sporenelementen en vitaminen in prijs gestegen. Dit alles betekent dat de voerkosten de komende tijd fors hoger zullen zijn. Meer uit eigen ruwvoer halen kan daarom kosten besparen.  

Wisselende kwaliteit ruwvoer

Een geluk is dat er het afgelopen jaar meer ruwvoer is gewonnen, al is er veel verschil in kwaliteit. Een dikke snede betekent vaak een wat lagere voederwaarde, waardoor er wat meer krachtvoer gevoerd moet worden. De laatste kilo’s zijn wel vaak de duurste en sommige veehouders nemen een lagere productie voor lief, door de laatste kilo(s) niet te geven. Dit kost melkopbrengst.

Ruwvoer efficiënter benutten

Diamond V is een jarenlang beproefd product, waarvan bekend is dat er met dit product een hogere efficiëntie uit eigen ruwvoer gehaald kan worden. Zo is er in 2009 door Schothorst Feed Research een proef gedaan met twee groepen koeien die hetzelfde rantsoen kregen, waarbij in de ene groep gedurende zes weken de krachtvoergift was verlaagd met 1,4 kg en aangevuld werd met Diamond V.

Krachtvoer verlagen

Zoals in tabel 2 hieronder te zien is, had de verlaging van de krachtvoergift geen negatief effect op de melkproductie en het vet- en eiwitgehalte. Met andere woorden: deze proef toont aan dat door Diamond V aan het rantsoen toe te voegen de koeien meer energie uit het eigen ruwvoer kunnen halen.

Beter verteerde mest

Veehouders die Diamond V inzetten, zien vaak na 14 dagen al veel mooier verteerde mest van hun koeien. Dit is een aanwijzing dat koeien het voer beter benutten, waardoor ook de melkproductie stijgt.

Diamond V is een gefermenteerde gist. De metabolieten in Diamond V zijn voeding voor verschillende voerafbrekende bacteriën in de pens. Hierdoor worden niet alleen de celwanden (ruwe celstof, NDF) beter afgebroken, maar kunnen ook de lactaatgebruikers melkzuur uit graskuil sneller omzetten in propionzuur. Een koe kan alleen iets met de energie uit melkzuur, nadat het is omgezet is in propionzuur. Hierdoor ontstaat minder snel pensverzuring.

Als Diamond V wordt toegevoegd aan het krachtvoer, kost het rond de 7 cent per koe per dag. Dit biedt veehouders de mogelijkheid om de laatste liters toch op een rendabele manier te produceren. Los bijvoeren in het TMR-rantsoen kost 9 à 10 cent per koe per dag. Dat is goedkoper en veiliger dan de laatste kilo extra krachtvoer. Diamond V helpt zo het voersaldo op peil te houden.

Wat mag u verwachten van Diamond V in het rantsoen?

  • Een betere vertering en benutting van het ruwvoer
  • Minder kans op pensverzuring
  • Een hogere drogestofopname door een betere penswerking
  • Een hogere voerefficiëntie
  • Een betere melkproductie
  • Productiebehoud bij een lagere krachtvoergift
  • Een hoger voersaldo
  • Gezondere koeien
     

Informeer naar Diamond V bij uw voerleverancier of neem vrijblijvend contact op met Speerstra Feed Ingredients, via 0514-569001, mail@speerstra.com of www.speerstra.com.

Tabel 1– Rantsoen
Tabel 1– Rantsoen
Tabel 2 – Melkproductie en -samenstelling
Tabel 2 – Melkproductie en -samenstelling