Betere pensfermentatie helpt vers gras optimaal te benutten

HVL_9211_preview.jpg

Hoe houd je de pensfermentatie op peil bij een groot aanbod van vers gras? Dat is in het vroege voorjaar voor veel veehouders een uitdaging. Het gras zit boordevol suikers en vem en doordat het smakelijk is, vreten de koeien het graag. De drogestofopname is daardoor hoog, waardoor er in de pens een groot aanbod is van snelle energie. 

‘Al dat gras zorgt vaak voor een productiestijging van de melk, maar door het grote aanbod van de oliën die in het gras zitten, staat de pensfermentatie en daarmee het melkvet onder druk’, legt Jurriën Boerma, accountmanager bij Speerstra Feed Ingredients, uit.

Veel vers gras in het rantsoen

Om de pensfermentatie in het versgrasseizoen te optimaliseren voerde Speerstra vorig jaar een praktijkproef uit bij twee Nederlandse hoogproductieve melkveebedrijven met een groot aandeel vers gras in het rantsoen. ‘Beide bedrijven combineerden weidegang en stalvoeren. Daardoor het lukte om 10 kilo droge stof uit vers gras per koe per dag te voeren bij een melkproductie van rond de 40 kilo melk’, zo schetst Boerma de situatie.

Beide bedrijven hadden jaarlijks te maken met een dip in het vetgehalte in de melk, zodra het versgrasseizoen startte. Om de pensfermentatie  te stimuleren werd er Diamond V toegevoegd aan het rantsoen. Diamond V bevat gefermenteerde gisten, die de groei van micro-organismen in de pens stimuleren. ‘We zagen op beide bedrijven dat de toevoeging van Diamond V zorgde voor een betere penswerking en de vorming van 6 tot 10 procent meer vetzuren. Ten opzichte van het voorgaande jaar lag het melkvetgehalte gemiddeld 0,2 procent hoger.’  

Betere pensfermentatie

Volgens Boerma droegen de gisten bij aan een betere pensfermentatie. ‘Deze bedrijven voeren zo veel vers gras om de kostprijs per kilogram melk laag te houden. Door de toevoeging van Diamond V ging de voerefficiëntie nog verder omhoog. Samen met het voorkomen van de vetdepressie in de melk kan het al snel rendabel zijn om Diamond V te voeren.’

Vraag naar Diamond V bij uw Speerstra-voeradviseur of neem vrijblijvend contact met ons op.