Hulp bij moeilijke kuilen

Niet alle kuilen zijn perfect. Er zijn te snelle kuilen, of juist te langzame. Met veel rekenwerk en slim combineren van verschillende silages kan energie en eiwit in balans worden gebracht. Maar vaak is dit nog niet genoeg en blijven kuilen snelle suikers bevatten of juist traag afbreekbare celwanden. Een optimaal werkende pens kan hulp bieden bij moeilijke kuilen. Hoe werkt dit?

Afbraak ruwe celstof

Bij kuilen met een hoog ruwecelstofgehalte en kuilen met een lage verteringscoëfficiënt (lage VC-OS of lage VC-NDF) is het belangrijk dat er in de pens zo veel mogelijk microben zijn die deze celwanden kunnen afbreken. Deze bacteriën gedijen het beste bij een pH van 6,0- 6,8. Voor hun groei en de vorming van microbieel eiwit hebben ze een N-bron nodig. Het is dus belangrijk dat er gedurende de hele dag voldoende eiwit op pensniveau beschikbaar is.

Diamond V bevat metabolieten (stoffen die door gisten zijn gemaakt) die de ruwe-celstof-afbrekende microben ondersteunen, zodat ze zich sneller vermeerderen en de celwanden van het voer beter afbreken. U ziet dit al vrij snel aan de beter verteerde mest.

Snelle suikers omzetten

Daarnaast bevat Diamond V metabolieten die de lactaatgebruikers ondersteunen. Dit zijn bacteriën die het melkzuur dat in de pens ontstaat bij de suikerrijke kuilen, snel omzetten in propionzuur. Melkzuur hebben we het liefst zo weinig en zo kort mogelijk in grote hoeveelheden in de pens, omdat die pensverzuring veroorzaken. En juist bij pensverzuring sterven de ruwe-celstof-afbrekende bacteriën het eerst af. Met Diamond V voert u dus een dubbele zekerheid aan uw koeien.

Bij koeien tot 70 dagen in lactatie resulteert het toevoegen van Diamond V in een stijging van de voeropname met 0,62 kg per dag. Dit is van wezenlijk belang voor de ondersteuning van de melkproductie, vruchtbaarheid, diergezondheid en penswerking. Echter bij koeien vanaf 70 dagen in lactatie daalt de voeropname met 0,78 kg per dag, terwijl de melkproductie op niveau blijft, waardoor de voerefficiëntie wordt verbeterd.

Waarom Diamond V inzetten?

De voordelen van Diamond V op een rij:

  • Stimuleert celwandafbraak
  • Minder snel pensverzuring
  • Hogere voeropname
  • Hogere melkproductie
  • Gezondere pens en koe
  • Goed persbaar in mengvoer
  • Smakelijk product
  • Hogere voerefficiëntie
  • Hoger saldo