Suiker voor een betere vertering

Suiker voor een betere vertering

Suikers zijn een belangrijke energiebron voor mens een dier. Te veel is niet goed, maar te weinig ook niet.  Door de zoete smaak geven suikers smaak aan het rantsoen, maar  suikers hebben vooral ook een belangrijke functie in de pens van herkauwers bij de vertering.

Stimuleer goede schimmels

Het moeilijkst te verteren in de pens zijn de celwanden (NDF). In de pens leven bepaalde stammen schimmels die een belangrijke rol spelen bij de vertering van deze celwanden. Schimmels openen als het ware de vezels, waardoor de celinhoud beschikbaar komt. Bepaalde suikers stimuleren de groei van deze schimmels, wat een positief effect heeft op de celwandvertering.

Suiker en pensverzuring?

Te veel suiker wordt vaak in verband gebracht met pensverzuring. Dit is niet altijd terecht, want de afbraak van onbestendig zetmeel verlaagt de pH in de pens veel sneller dan suikers. Door het zetmeel in het rantsoen deels te vervangen door suikers wordt de controle over de pens-pH beter en verbetert de verteerbaarheid van vezels. 

Meer melk en hogere gehaltes

In de loop der jaren zijn er verschillende onderzoeken geweest die de waarde van het toevoegen van suiker aan rantsoenen hebben aangetoond. De meeste van deze studies zijn uitgevoerd door melasse of sucrose aan het rantsoen toe te voegen. Bij meerdere van deze studies werd een gedeelte van het onbestendige zetmeel vervangen door suikers, waarbij het overige koolhydraataandeel constant werd gehouden.

Uit deze onderzoeken blijkt dat vooral in de wat graskuilrijkere rantsoenen het toevoegen van gemakkelijk beschikbare koolhydraten in de vorm van suikers de stroom van microbiële eiwitten en niet-ammoniakstikstof naar de dunne darm verhoogt. Dit resulteert in een hogere melkgift en een positief effect op de gehaltes.

Wanneer extra suikers voeren?

Met name bij graskuilen met een hoog aandeel oplosbaar eiwit kan het verstandig zijn om wat extra suikers aan het rantsoen toe te voegen, vooral om de microbiële eiwitproductie (DVE) te stimuleren.

Bij suikerrijke kuilen (meer dan 100 g suiker) moet juist voorzichtig worden omgegaan met het toevoegen van suikers aan het rantsoen. Celwandafbrekende bacteriën gebruiken graag aminozuren als stikstofbron. Als deze onvoldoende in de pens aanwezig zijn, gebruiken ze ammoniak (NH3) wat basisch is. Daardoor verzuurt de pens sneller.

Wilt u meer informatie of advies over het toevoegen van suikers aan het rantsoen? Neem vrijblijvend contact op met Speerstra Feed Ingredients via 0514-569001, maail naar mail@speerstra.com of kijk op www.speerstra.com.