Voersaldo verhogen met pensbestendig vet!

Voerbestendig vet

Een recordhoge melkprijs en een dalende prijs voor bestendige vetten zorgen samen voor het hoogste saldo in jaren voor pensbestendige vetten. Een betere energievoorziening voor de koe samen met een beter voersaldo geven een plus op uw melkveebedrijf!  

Er zijn verschillende soorten pensbestendige vetten, maar welk is nou het beste voor de koe? De grootste verschillen tussen pensbestendige vetzuren ontstaan tijdens het productieproces, maar ook de bron van het vet kan een verschil maken. In zijn algemeen kan men een opdeling maken tussen gefractioneerd vet (vetzuren worden op het smeltpunt van elkaar gescheiden), gehydrogeneerd vet (onverzadigde vetzuren worden door middel van een chemisch proces verzadigd gemaakt) en calciumzepen (de onverzadigde vetzuren worden gebonden aan calciumhydroxide, waardoor het een zeep wordt). 

Pensbestendig vet

De verschillende productiemethodes en bronnen hebben invloed op de samenstelling van de verschillende vetzuren waar het pensbestendige vet uit bestaat. Dit zijn voornamelijk C16:0, C18:0, C18:1, C18:2 en C18:3. Hoe hoger het cijfer achter de dubbele punt is, hoe slechter pensbestendig deze vetzuren zijn. Deze vetzuren zullen in de pens voor een groot deel gebiohydrogeneerd worden naar C18:0. Deze vetzuren kunnen echter wel de darmen bereiken, afhankelijk van het productieproces (ingekapseld of verzeept).
 
Maar wat kan een koe met deze vetzuren? Deze vetzuren passeren de pens en komen in de darmen terecht, waar een koe ze kan omzetten in melkvet, lichaamsgewicht of productie. Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat C16:0 het meeste effect heeft op het melkvet en de melkproductie van de koe. C18:1 heeft als voordeel dat het ook effect heeft op lichaamsgewicht en de vertering van andere vetzuren in de darm stimuleert. C18:0-vetzuren verlagen juist de voeropname en reduceren de vertering van andere vetzuren. Het is daarom ook belangrijk om goed op te letten welk type pensbestendig vet ingezet wordt.

BergaFat F-100 is een gefractioneerd vet, dat naast een hoog gehalte aan palmitinezuur (C16:0) ook een aandeel oliezuur (C18:1) bevat. Uit onderzoek (Prom et al., 2018) blijkt dat deze hogere hoeveelheid C18:1 ervoor zorgt dat de benutting van de overige vetzuren verbetert. Ook verhoogt BergaFat F-100 in het begin van de lactatie de drogestofopname en zorgt het voor minder verlies aan lichaamsgewicht. Dit werkt positief op de melkproductie en vruchtbaarheid.

Wanneer kunt u het best BergaFat F-100 inzetten?

  • Als u de melkproductie en het melkvetgehalte wilt verhogen.
  • Bij een energietekort in het rantsoen.
  • Voor persistentie van oudmelkte koeien.
     

Verhogen van voersaldo

Met de huidige melkprijs is het voeren van vet rendabel. Bij een gift van 250 gram per koe per dag en een uitkomst van 0,2% vetgehaltestijging en 0,5 kg melkproductie extra komt dit neer op een jaarlijkse winst – variërend per melkfabriek – van € 35,76 tot € 97,62 per koe per jaar. De uitkomsten zijn per rantsoen verschillend.

Bent u benieuwd of BergaFat in uw rantsoen past? Neem dan contact op met Speerstra Feed Ingredients.