Dentrassen: aanbevolen voor ccm, ook een aanrader voor snijmais?

Hoe zit het met dent- en flintrassen en zijn beiden goed te gebruiken als snijmaïs? Wat zijn de sterke punten voor gebruik van dent versus flint en wat is dan de beste keuze?

Hoe zit het met dent- en flintrassen en zijn beide rassen goed te gebruiken als snijmais? Wat zijn de sterke punten voor gebruik van dent versus flint en wat is de beste keuze in uw geval?

Dentrassen voor ccm

Corn cob mix of ccm is een zeer goed krachtvoer op tal van veebedrijven. Dentrassen (dent = paardetand) zijn beter geschikt voor ccm vanwege de iets andere zetmeelstructuur dan van flint-/dentrassen, met een ronde korrel. 

Dentrassen als snijmais?

Ook in snijmais kunnen dentrassen voordeel bieden met (soms) iets betere zetmeelverteerbaarheid. Bijvoorbeeld voor maiskuilen die (te) vroeg aangesproken moeten worden is dentmais in het voordeel. 

Let op: andere eigenschappen van dentrassen zijn dan weer minder optimaal voor ruwvoer. De rassen SY Enermax, SY Impulse en SY Helenor (100% dent), en ook SY Calo, SY Telias en SY Brenton (sterk dentkarakter) zijn goede keuzes voor de teelt van ccm.

Nadelen van dentrassen in snijmais

Plantverteerbaarheid en zetmeelgehalte vallen bij een normaal drogestofgehalte van 35-38% wel vaker tegen bij veel dentrassen. De soms iets betere zetmeelverteerbaarheid van de korrel van een paar procent wordt dan al snel tenietgedaan door het lagere zetmeelgehalte en de mindere plantverteerbaarheid.

Verder valt de beginontwikkeling van de plant vaak tegen, vooral onder koude of natte omstandigheden, en zijn veel van deze dentrassen aan de late kant en genetisch gevoeliger voor stengelrot. Dit heeft een negatieve invloed op de inkuilbaarheid en conservering. 

Dit zijn redenen waarom Syngenta voor snijmais nog altijd volop inzet op flint-/dentgenetica.  Op termijn verwachten we wel dat Syngenta en andere kwekers ook voor Benelux geschikte rassen vinden die het even goed, of misschien zelfs beter doen dan flint-/dentrassen.

Dent- en flintrassen vergeleken

Als we  twee POWERCELL-rassen vergelijken met zes pure dentrassen (meerjarige cijfers) wordt duidelijk dat POWERCELL-rassen, die flint/dent zijn, nog altijd in het voordeel zijn. Zie hiervoor ook onderstaande tabel. 

Figuur 1 – Dent- versus flintrassen (bron: Syngenta; 1. Gemiddelde van twee POWERCELL-rassen; 2. Gemiddelde van zes dentrassen; 3. Gemiddelde stevigheid, stengelrot en builenbrandtolerantie, hoe hoger het cijfer, hoe beter)
Figuur 1 – Dent- versus flintrassen (bron: Syngenta; 1. Gemiddelde van twee POWERCELL-rassen; 2. Gemiddelde van zes dentrassen; 3. Gemiddelde stevigheid, stengelrot en builenbrandtolerantie, hoe hoger het cijfer, hoe beter)

Voor de meest rendabel melkproductie kies je het best POWERCELL-maisrassen.

POWERCELL-rassen kenmerken zich onder meer door een hoge voederwaarde uit zetmeel en een goede celwandverteerbaarheid voor een hogere voeropname en meer ruwvoermelk. 

Lees meer over de rassen met het POWERCELL-kenmerk.