Droge korrelmais: het alternatief voor (zomer)granen?

Korrelmais kan een betrouwbare keuze zijn voor boeren die geconfronteerd worden met wateroverlast en mogelijke herzaai. Robuust alternatief (zomer)granen.

Veel percelen zijn niet ingezaaid met wintergranen of gezaaide percelen zijn soms onder water gelopen, met risico op verstikking en mogelijk noodzakelijke herzaai tot gevolg. Korrelmaisteelt is dan relatief eenvoudig en heeft maar een beperkt aantal bewerkingen nodig. Het kan een betrouwbare keuze zijn voor boeren die geconfronteerd werden met wateroverlast en mogelijke herzaai. En het kan een robuust alternatief voor (zomer)granen zijn. 

Voordelen van korrelmais

Korrelmais kan worden overwogen als alternatief voor voorjaarsgranen. Verschillende factoren pleiten daarvoor. Gewasdiversificatie en het versoepelen van de gewasrotatie zijn twee mogelijke voordelen. Bovendien is korrelmaisteelt door het beperkt aantal bewerkingen voor bemesting en gewasbescherming relatief eenvoudig. Daarnaast worden pieken in arbeidsdruk verlicht.

Oplossing bij herzaai of overvloedige regenval

De huidige weersomstandigheden, met sinds oktober meer neerslag dan gemiddeld en overstromingen in veel regio’s, zetten boeren aan tot nadenken over rotatie-alternatieven voor granen. Veel percelen zijn niet ingezaaid met wintergranen. Gezaaide percelen zijn soms onder water gelopen, met risico op verstikking en mogelijk noodzakelijke herzaai tot gevolg.

Korrelmais blijft rendabele keuze

Bepalend voor de rendabiliteit van (droge) korrelmaïs zijn de droogkosten van maiskorrels. Als we de brutowinstmarges van verschillende zomergewassen vergelijken, is de conclusie dat met de huidige opbrengstmogelijkheden en een vochtgehalte van 30 tot 35 procent (mede afhankelijk van de vroegrijpheid) korrelmais absoluut concurrerend en veelal interessanter is dan granen. Hierbij wordt uitgegaan van eigen mechanisatie voor het zaaien en oogsten, in andere gevallen zijn er iets hogere variabele kosten voor loonwerk.

Vroeg van het veld, waar voor je geld

Vroege korrelmaisrassen, zoals SY Calo (FAO 215) en SY Cosmos (FAO 210), zijn goede keuzes. Zij combineren opbrengst, lage droogkosten en stabiliteit. 

Voor een rendabele productie van droge korrelmais bieden vroege rassen het beste evenwicht tussen opbrengst en droogkosten.  En vroeg kunnen oogsten blijkt in vele jaren een belangrijk voordeel. We hebben afgelopen jaar gezien wat laat oogsten tijdens een nat najaar voor gevolgen heeft op opbrengst en de conditie van de bodems voor de daaropvolgende teelt(en).

De cijfers van onze vroege korrelmaisrassen spreken voor zich, zie hieronder in de tabel de resultaten van de vroege korrelmaisrassen SY Calo en SY Cosmos.

Meer Syngenta-maisrassen vindt u op onze website.

Vroege korrelmaisrassen zoals SY Calo (FAO 215) en SY Cosmos (FAO 210) zijn goede keuzes. Zij combineren opbrengst, lage droogkosten en stabiliteit.