Gerst zaaien tot eind oktober: wat zijn de voordelen?

HYVIDO hybride wintergerst is nog tot eind oktober te zaaien en geeft daardoor flexibiliteit in je bouwplan
Hybride gerst opkomst

Bij een oogst na 1 oktober is HYVIDO hybride wintergerst een interessante optie. De stikstofkorting heeft op wintergerst namelijk beperkt invloed. Voor het komende jaar kun je wintergerst ook opgeven als hoofdteelt en inzetten als rustgewas om aan de verplichting van het 7e actieprogramma te voldoen. 

Dit jaar moet er op zand- en lössgrond op 1 oktober een vanggewas zijn (uitgezonderd voor de winterteelten) om geen stikstofkorting te krijgen. Bij een oogst na 1 oktober is hybride wintergerst een interessante optie. Teel je wintergerst als hoofdteelt na snijmais, dan mag je deze uiterlijk 31 oktober zaaien in plaats van uiterlijk 1 oktober. Dit geeft extra flexibiliteit.

Zaaien tot 20 oktober is mogelijk zonder significante opbrengstdaling. HYVIDO wintergerst toont in alle omstandigheden de hoogste graanopbrengst. Het opbrengstvoordeel wordt bij latere zaai zelfs iets groter in vergelijking met gewone 6- of 2-rijige gerst (zie grafiek onderaan het artikel, bron: LKW Niedersachsen).

Dat geeft ook opties voor vruchtwisseling, zoals hybride gerst na mais of na vroeg gerooide suikerbieten. Bovendien beperkt een latere zaai het risico op vector- en virale besmetting. De verlaging van de fusariumdruk na mais en de spreiding van werkpieken vóór het zaaien zijn ook mooi meegenomen.

Syngenta brengt dit seizoen twee nieuwe BYDV-tolerante hybride gerstrassen op de Nederlandse markt  onder de HYVIDO-merknaam: SY Harrier en SY LavendelKlik hier voor meer informatie over deze nieuwe rassen. Vooral SY Lavendel blijkt zeer veelbelovend voor de Nederlandse gerstteler.

Pluspunten 

Naast deze voordelen heeft HYVIDO-wintergerst de volgende pluspunten:

 • Vroeg oogsten (juli): hierdoor heb je de mogelijkheid voor het telen van een hoog opbrengende groenbemester of andere gewassen zoals gras
 • Meer stabiliteit en minder kans op misoogsten of tegenvallende opbrengsten: hybriden reageren beter op bodemheterogeniteit en stress
 • Efficiëntere benutting van water en nutriënten door betere beworteling, goed te managen
 • Meer opbrengstzekerheid door betere ziektetoleranties
 • Onderdrukt duist; door betere uitstoeling en een groter wortelgestel zijn er minder water en nutrienten beschikbaar voor onkruiden
 • Gerst als korrel of gps (geheleplantsilage) is vaak eenvoudig in te passen in voerrantsoenen.
   

De gouden regels voor een geslaagde teelt

 • Zaaidatum: half september tot eind oktober
 • Aanbevolen zaai-/plantdichtheid: gemiddeld 3,6 eenheden/ha (=180 korrels/m²). Een eenheid/zak is 500.000 korrels. De zaaidichtheid is ongeveer 25 procent lager dan bij klassieke gerst en is afhankelijk van bodem- en weersomstandigheden
 • Gewenst aantal planten per m²: 180. Bereken de zaadhoeveelheid op basis van het DKG en verhoog dit naar het einde van de zaaiperiode.

De stikstofgift bij HYVIDO is een beetje anders. Alle goeds komt in drieën.

 • 1e gift: einde uitstoeling (10-15 procent van de totale N-behoefte)
 • 2e gift: aar is 1 cm (70-75 procent van de totale N-behoefte)
 • 3e gift: vanaf 2e knoop: (10-15 procent van de totale N-behoefte)

Een juiste bemestingsstrategie helpt om opbrengst en kwaliteit te optimaliseren. We zullen hier in een volgend artikel verder op ingaan. 

Download hier de folder met info en rassen voor 2023.

Later hybride gerst zaaien zonder significante opbrengstderving
Grafiek: relatieve opbrengst bij vroege, normale en late zaai. HYVIDO hybride gerstrassen t.o.v. 2- en 6-rijige gerst