Haal het maximale uit je mais: de bodem als basis – 7 sleuteltips

Ongetwijfeld hebt u al nagedacht over welke maïsrassen u dit jaar gaat zaaien. De gekozen maïsrassen kunnen echter alleen maximale opbrengsten behalen als de bodem ook in topconditie verkeert.

Ongetwijfeld hebt u al nagedacht over welke maisrassen u dit jaar gaat zaaien. De gekozen maïsrassen kunnen echter alleen maximale opbrengsten behalen als de bodem ook in topconditie verkeert. Daarnaast zorgen de strengere bemestingsnormen ervoor dat een optimale benutting van de toegediende mineralen essentieel is. Maar deze mineralen moeten ook efficiënt opgenomen kunnen worden door het gewas.

Tips voor goede nutriëntenbenutting en maximale opbrengst 

De belangrijkste factor in de nutriëntenbenutting is de kwaliteit van de bodem. De bodemvoorraad staat steeds meer onder druk. Alleen een bodem in topconditie zorgt voor een goede gewasgroei. Werk daarom aan:

 • de chemische bodemvruchtbaarheid: breng en behoud nutriënten in de bodem met dierlijke mest, vanggewassen en groenbemesters
 • de fysische bodemvruchtbaarheid: investeer in organische stof met vanggewassen en vruchtwisseling, zorg voor een optimale pH en wees zuinig op de bodemstructuur
 • biologische bodemvruchtbaarheid: bodemleven speelt een sleutelrol in het vrijmaken van nutriënten, ziektewering en behoud van de structuur. Voorkom structuurbederf, voer zo veel mogelijk organische stof aan en pas indien mogelijk vruchtwisseling toe om het bodemleven te helpen.
   

Juiste bodem-pH van groot belang, maar waarom eigenlijk?

Een belangrijke bodemparameter die zorgt voor een akker in topconditie is de pH-waarde. Alleen de juiste bodem-pH zorgt voor optimale opname van mineralen.

Een niet-optimale pH resulteert in een minder efficiënte benutting van de (toegediende) voedingselementen en kan al snel tien tot twintig procent opbrengst kosten. Bij een te lage pH-waarde dalen de beschikbaarheid en de opname van stikstof, fosfor, kalium, magnesium en zwavel. Daardoor groeit de plant niet optimaal. In het bijzonder heeft dit weerslag op de groei van de wortels en de jeugdgroei van de plant. Sommige spoorelementen lossen daarentegen zeer goed op in zure bodem, zozeer zelfs dat ze in schadelijke hoeveelheden voor de planten beschikbaar komen.

Een optimale pH zorgt dus voor maisplanten die optimaal kunnen groeien en die bovendien beter bestand zijn tegen ziektes.

Bodemanalyse uitvoeren en bekalkingstips

Als je nog geen analyses hebt laten uitvoeren, is het nu het moment om dat wel te doen. Je hebt het doorgaans snel terugverdiend! 

En wanneer je nog moet bekalken, hebben we hier enkele handige tips:

 • Tussen het tijdstip van bekalken en de drijfmestgift moeten minimaal twee weken zitten. Hierdoor voorkom je vervluchtiging van stikstof en ammoniak uit mest.
 • Voer de bekalking pas uit als de grond voldoende draagkracht heeft.
 • Ideaal tijdstip om te bekalken is het najaar, dit komt doordat de kalkmeststoffen in het algemeen langzaam werkend zijn.
 • In het voorjaar kan de bekalking het beste plaatsvinden voorafgaand aan het inwerken van de groenbemester.
   

Bodem in conditie = hoge maisopbrengsten + ruwvoeder van hoge kwaliteit = gezonde dieren en hoge melkgiften uit ruwvoer!