Kies voor de juiste biologisch gecertificeerde mais- en zonnebloemrassen

Het selecteren van de juiste variëteiten kan het verschil betekenen tussen een matige oogst en een overvloedige opbrengst. Voor bio-boeren in de Benelux is dit niet anders, ook wanneer het gaat om de teelt van maïs en zonnebloemen.

Biolandbouwers staan voor de uitdaging om gewassen te kiezen die niet alleen economisch rendabel zijn, maar ook aangepast aan het lokale klimaat en de bodemgesteldheid. Recent onderzoek wijst uit dat de keuze van de juiste biologische gecertificeerde maisrassen hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Verder zijn er nu ook zonnebloemvariëteiten biologisch beschikbaar. 

Waarop letten bij de rassenkeuze?

Het selecteren van de juiste variëteiten kan het verschil betekenen tussen een matige oogst en een overvloedige opbrengst. Voor bioboeren in de Benelux is dit niet anders, ook wanneer het gaat om de teelt van mais en zonnebloemen. Zowel mais als meer recent zonnebloemen gedijen uitstekend in ons klimaat. De keuze voor het juiste ras betekent echter meer dan alleen het volgen van de intuïtie, het vereist een grondige kennis van zowel de plantgenetica als de lokale teeltomstandigheden.

Korrelmais mogelijk opnieuw in de lift

Mais is al lang een favoriet gewas vanwege de veelzijdigheid en het hoge opbrengstpotentieel voor zowel kuil als korrel. Het is verder vrij eenvoudig te telen. Specifiek voor 2024 is korrelmais een zeer goed alternatief, met name op plaatsen waar geen granen konden worden ingezaaid vanwege de overvloedige neerslag. 

Door de ontwikkeling van nieuwe maishybriden die bestand zijn tegen wisselvallige weersomstandigheden, zoals overvloedige regenval, maar ook tegen zeer droge periodes, is mais als gewas nog aantrekkelijker geworden.

Zonnebloemen als nieuwe optie in de rotatie?

Zonnebloemen worden geprezen om de relatief lage behoefte aan stikstof en bemesting en de weerstand tegen droogte. En ze kunnen ook goed tegen neerslag. Zonnebloemen zijn niet alleen een bron van olie en zaden voor consumptie, maar zijn ook belangrijk voor de biodiversiteit en aantrekkelijk voor bestuivers en nuttige insecten. 

Zonnebloemen zijn zeker te overwegen in de teeltrotatie, mits men over de juiste machines en afzet beschikt. Recent onderzoek van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant geeft een goed beeld van de mogelijkheden en aandachtspunten bij de teelt van zonnebloemen. Klik hier voor meer info over dit onderzoek.

Biologisch gecertificeerde zaden

Biologische certificering is essentieel voor de traceerbaarheid en waarborgen in de keten. Biologisch gecertificeerde zaden garanderen dat de teelt vrij is van genetische modificatie en chemische bestrijdingsmiddelen, wat aansluit bij de groeiende vraag naar duurzame landbouwpraktijken. In de Benelux is er een toenemende beschikbaarheid van biologisch gecertificeerde zaden.

De mais- en zonnebloemrassen die Syngenta Seeds aanbiedt, hebben zich al uitgebreid bewezen in de conventionele landbouw en officiële (Benelux-)rassenproeven. Syngenta Seeds NV is in België gecertificeerd voor de verkoop van biologische zaden (marktdeelnemer nummer 4395406) via Certisys. In Nederland heeft Syngenta Seeds BV een SKAL-certificaat. Een overzicht van de biologische rassen voor 2024 vindt u op onze site. 

Biologische zonnebloemzaden, klik hier

Biologische maiszaden, klik hier

Reguliere maisrassen, klik hier