Laat zaaien? Slimme keuzes voor maisrassen en zaaitijdstip

Alle rassen uit de vroege en zelfs een aantal uit de middenvroege groep zijn in veel gevallen geschikt voor een zaai tot 20-25 mei.

Er moet nog heel wat mais gezaaid worden. Is het nodig om half mei al direct over te schakelen naar een zeer vroeg of ultra-vroeg ras? In de meeste gevallen niet. Hoe dit zit, legt Roel van Avermaet, technisch specialist mais- en graanzaden, uit in dit artikel.

‘Het zaaien verloopt momenteel trager dan gehoopt, maar dit mag geen reden zijn om mogelijke opbrengsten te laten liggen en overhaast over te schakelen naar (te) vroege maisvariëteiten’, zegt Roel. ‘Het is belangrijk om te weten dat alle rassen uit de vroege en zelfs een aantal uit de middenvroege groep geschikt zijn voor zaaien tot 20-25 mei.’

Vroeg of middenvroeg?

De keuze tussen een vroeg of een middenvroeg ras zaaien is een belangrijke overweging. Hoewel er twee lijsten met aanbevolen rassen bestaan, is er al jaren overlap tussen beide groepen. Dit betekent dat een aanzienlijk aantal rassen eigenlijk in beide groepen kunnen thuishoren.

Weinig verschil

Onderzoek toont aan dat de verschillen in drogestofgehalte minder groot zijn dan vaak gedacht. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande tabel met oogstgegevens van 2022, waarbij een middenvroeg ras getest werd in de vroege groep. Hieruit blijkt onder andere dat er vrijwel geen verschil is in drogestofgehalte tussen een vroeg ras en bepaalde rassen van de middenvroege groep. Bovendien kan een zeer vroeg ras na een warme zomer snel doorschieten naar (ongewenst) hoge drogestofgehaltes van boven de 40 procent. 

Tabel 1: Proeven Nederland 2022 snijmaisvergelijking van drie vroege rassen met een middenvroeg referentieras

Een dalend areaal kan het in de toekomst lastig maken om mais bij te kopen. Daarom is het verstandig om zelf te zorgen voor een maisvoorraad door te kiezen voor rassen met een hoge opbrengst. We bevelen dan wel aan om onderzaai toe te passen om geen risico’s te lopen met de oogstdatum.

Laat geen opbrengst liggen

De zaai verloopt minder vlot dan gehoopt. Dit mag echter geen reden zijn om mogelijke opbrengst te laten liggen en nu al over te schakelen naar ultravroege rassen (m.u.v. scheurgrond). Alle rassen uit de vroege en zelfs een aantal uit de middenvroege groep zijn in veel gevallen geschikt voor een zaai tot 20-25 mei. Verder kan het ook raadzaam zijn om iets dunner te gaan zaaien om het kolfaandeel te bevorderen: 

  • middenvroege rassen: 85.000-90.000 zaden/ha
  • vroege rassen: 90.000-92.000 zaden/ha
  • ultravroege rassen: 95.000 zaden/ha

Voor een overzicht van onze vroege rassen, klik hier.

Voor een overzicht van onze middenvroege rassen, klik hier.