Mais uitzaaien, 5 tips voor de juiste aanpak

Bereid jezelf goed voor op de maisteelt, een goed begin is het halve werk met deze tips!

De keuze voor de maisrassen die het best op je bedrijf passen, is gemaakt. Nu is het raadzaam om de zaaiperiode goed voor te bereiden. De teelttechniek vraagt steeds meer aandacht om tot een maximaal rendement te komen. 

Roel Van Avermaet, onze technisch specialist mais- en gerstzaden, geeft je graag vijf praktische tips. In dit artikel informeert hij je over:

 1. De bemesting van het perceel: waar moet je op letten?
 2. De zaaiperiode: wanneer moet je de mais zaaien, wat moet de bodemtemperatuur zijn?
 3. De grondbewerking voorafgaand aan maisteelt
 4. Aandachtspunten bij de zaai, zoals zaaidiepte van de mais en de zaaizaadhoeveelheid
 5. Het meten van de opkomst 
   

1. Bemesting van het  maisperceel

Door de steeds meer aangescherpte bemestingsregels is weten wat en hoeveel we moeten bemesten van groot belang. Een juiste bemestingsstrategie verhoogt de opbrengst van je mais. De zuurtegraad van de bodem meten is de eerste stap in de bemestingstrategie. Een juiste pH van de bodem is zeer belangrijk voor de opname van de andere nutriënten, maar ook voor een goede bodemstructuur. Mais is een kalkminnende teelt, die het best groeit op gronden met een optimale pH. 

De basis van een goede bemesting is dierlijke mest. Deze bemesting dient bij voorkeur vlak voor het zaaien te gebeuren. Aanvullende kunstmest wordt bij voorkeur in de rij toegedie/node/2701nd. Ook de kaliumbemesting moet niet worden vergeten. Door de strengere mestwetgeving moet kalium steeds vaker worden aangevuld.

2. Zaaiperiode mais en bodemtemperatuur

Een geslaagde maisteelt start bij een goede inschatting van de bodemtemperatuur. Voor een vlotte kieming is de bodem bij voorkeur opgewarmd tot 10° Celsius. Zaai onder koudere omstandigheden geeft meer kans op opkomstproblemen door onder meer bodemschimmels (phytium, rhizoctonia, ...) en insecten zoals ritnaalden

Te laat zaaien heeft gevolgen voor zowel opbrengst als kwaliteit. Laat zaaien geeft vaak lange, maar zwakke planten met een matige kwaliteit en een lagere opbrengst als gevolg.

3. Grondbewerking voorafgaand aan maisteelt 

Het is aan te raden om bodembewerkingen pas uit te voeren als het perceel voldoende droog is. De juiste bodembewerking zorgt voor een optimaal zaaibed, zodat de mais een vlotte opkomst kent. Het zaaibed van de mais moet vlak zijn. Dit is van belang voor een vlotte maiskieming én voor een geslaagde onkruidbestrijding. Zorg voor een losse bovenlaag (4 à 5 cm). Onderaan moet de bodem aangedrukt zijn, zodat je de maiskorrels in een vochtige ondergrond kunt zaaien. Deze combinatie zorgt samen met een goede bodemtemperatuur voor een vlotte opkomst van het maisgewas.

4. Aandachtspunten bij zaaien van mais: zaaidiepte en zaaizaadhoeveelheid

Zaaidiepte 
Controleer voor je begint te zaaien op welke diepte je een vochtige aangedrukte bodem terugvindt. De zaaidiepte van de mais hangt af van het bodemtype en de hoeveelheid vocht in de bodem. Over het algemeen zaait men in zwaardere bodemtypen iets minder diep dan in lichtere gronden.

Zaaizaadhoeveelheid
De hoeveelheid maiszaden is afhankelijk van het gebruik. Korrelmais wordt over het algemeen iets dunner gezaaid dan snijmais. Ook het zaaitijdstip is van belang. Hoe vroeger je zaait, hoe meer zaaizaden je nodig hebt. Hoe later je zaait, hoe minder. Algemeen houd je voor de uitzaai van snijmais de volgende zaaizaadhoeveelheden aan:

 • Zaai half april: 100.000 zaden/ha
 • Zaai eind april:  95.000 zaden/ha
 • Zaai begin mei: 90.000 zaden/ha
   

Bij korrelmais gebruik je per zaaitijdstip ongeveer 5000 zaden minder dan bij snijmais.

5. Hoe controleer je de opkomst van de mais? 

Afhankelijk van de temperatuur komen de zaden al dan niet vlot boven. Controleer altijd de opkomst van je maispercelen! Het aantal maisplanten per hectare controleren is snel gebeurd: meet 13,3 (lopende) meter uit en tel het aantal planten en vermenigvuldig de telling met 1000. Zo weet je snel of er voldoende maisplanten op je perceel zijn opgekomen.

Ik wens je een goed maisseizoen toe!

Roel Van Avermaet

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Meer informatie over maisrassen? Klik hier