Maisrassen 2024, waarop baseer je je keuze?

Wat zijn je overwegingen voor een maïsras in 2024? Je zoekt een betrouwbaar ras, met goede resultaten, dat spreekt voor zich. Een ras dat goed past in je eigen unieke situatie. Waar moet je dan op letten en wat zijn de aandachtspunten voor komend seizoen?

Wat zijn  je overwegingen voor een maisras voor 2024? Je zoekt een betrouwbaar ras, met goede resultaten, dat spreekt voor zich. Een ras dat goed past in je eigen unieke situatie. Waar moet je dan op letten en wat zijn de aandachtspunten voor komend seizoen? Waarop baseer je dan je keuze? Kunnen de afgelopen jaren ons iets leren? 

Terugblik op afgelopen vijf jaar

De uitzonderlijke droogte en de hoge temperaturen in de jaren 2018, 2019, 2020 en 2022 hadden in veel gevallen een sterk negatief effect op korrel- en snijmais-opbrengsten. Lees daarover ook het artikel met tips over mais telen bij droogte. 

Daarnaast verliep in die jaren de afrijping ongezien snel, met drogestoftoenames tot 10% per week eind augustus. Zowel in de praktijk als in de proeven werd de mais dan ook vaak te laat geoogst, met drogestofgehaltes die de 40% overschreden met uitschieters tot 50% droge stof en meer. 

In 2023 kenden we, zoals in 2021 weer gemiddeld goede opbrengsten met opvallend hoge drogestofpercentages. Dat kwam met name door de hoge kolf-plantverhouding: de droge stof van de kolf telt namelijk harder door in het totaal drogestofgehalte.

Toename van schimmelziektes en natuurlijke vijanden

Tot midden oktober 2023 verliep de oogst vlot. De warme septembermaand was positief voor een snelle afrijping. Wel zien we de laatste jaren, dus ook in de goede jaren 2021 en 2023, veel toename van schimmelziektes als builenbrand en maiskopbrand. En er waren veel schadegevallen van natuurlijke vijanden zoals vogels, ritnaalden, larven van bonen- en fritvlieg en andere soorten.

Rassenproeven in 2023

2023 was een optimaal groei-jaar voor de meeste proeflocaties van mais. We kenden alleen een koude en natte start en een zeer droge junimaand. Droogte en dus stress in juni waren zeer bepalend voor het gewas verderop in het seizoen, zie ook het artikel daarover.

 Afgelopen jaar zorgde dat voor vroegrijpe mais ondanks dat maisplanten nog vaak donkergroen op het veld stonden. Dit beeld zagen we in de praktijk, maar ook op proeflocaties. Het resulteerde in de proeven vaak in ‘doorgeschoten’ zetmeelgehaltes, wat niet het goede beeld weergeeft voor de praktijk.

Ons advies: kijk voor betrouwbare informatie over rassen alleen naar de rassen op de Rassenlijst met de meerjarige resultaten

Voor de meerjarige Aanbevelende Rassenlijsten 2024 klik hier.

Welk ras moet je nou kiezen voor 2024?

In de afgelopen zes jaar kenden we vier droge, warme zomers en twee ‘normale’ jaren. Die trend lijkt door te zetten. Het lijkt dus verstandig om vooral maishybriden te kiezen die het net iets beter doen in de droge jaren.

Vakmanschap, voorbereiding en robuuste rassen

We kunnen minder drijfmest verdelen, hebben steeds minder middelen op de plank om problemen op te lossen terwijl de ziektedruk groter is en de natuurlijke vijanden toenemen. Dat vraagt steeds meer vakmanschap in de voorbereiding van en tijdens de maisteelt. En de keuze voor ‘robuuste’ maisrassen.

Syngenta biedt binnen het POWERCELL-concept maisrassen die aan meerdere voorwaarden moeten voldoen. Al deze rassen zijn stabiel en robuust en scoren zowel in droge en hete als in natte teeltjaren perfect. Binnen ons pakket is er een grote keuze uit toprassen met extra (kwaliteits)opbrengst. Opbrengst zal sterker moeten meewegen gezien de komst van onder meer verplichte rustgewassen en bufferstroken.