Maiszaden voor 2023 opmerkelijk duurder en minder beschikbaar, hoe komt dit?

Populaire maisrassen dreigen snel uitverkocht te raken

In heel wat sectoren en productgroepen zien we ongekende prijsstijgingen en leveringsproblemen. Oorzaken zijn onder andere corona, de oorlog in Oekraïne, energie- en transportperikelen en inflatie. We worden bijna dagelijks met de gevolgen geconfronteerd. Ook de maiszaadsector ontsnapt jammer genoeg niet aan de opwaartse prijsspiraal.

En er heeft zich een bijkomend probleem gesteld, namelijk een zwaar tegenvallende zaadproductie in 2022. We leggen je uit hoe dit komt en waarom je het best op tijd kunt bestellen.

Lage voorraden en moeilijkheden om productie vast te leggen

De afgelopen jaren liepen de voorraden aan maiszaden stelselmatig terug. Dit komt door de hogere vraag en de moeilijkheden om voldoende zaadvermeerdering uit te zaaien. Het vinden van hectares voor maiszaadproductie werd door de oorlog in Oekraïne – een belangrijke productieregio – bemoeilijkt. Door de toegenomen kosten en de hogere vergoedingen voor productie was in mei-juni al duidelijk dat de prijs voor een zak mais in 2023 aanmerkelijk hoger zou liggen. Op dat moment was men nog wel positief gestemd over de beschikbaarheid van alle rassen.

Hitte tijdens de bloei schadelijk voor de maiszaadproductie

Die positieve stemming kreeg een flinke deuk tijden de zomer. In bijna alle productieregio’s was de zomer niet alleen opmerkelijk droog, maar ook extreem warm. De hitteperiodes tijdens de bloei hebben in sommige gevallen een catastrofale invloed gehad op de kolfbevruchting. Bij de waargenomen temperaturen van boven de 40°C wordt het stuifmeel voor de bevruchting zo goed als steriel, met een zeer slechte korrelzetting tot gevolg.

De organisatie van zaadvermeerderaars in Frankrijk sprak in september dan ook van historisch lage zaadproducties. De inschatting was 76 procent van het beoogde doel. En in Oost-Europa was dat soms nog veel lager. De maiszaadbedrijven worden verder ook geconfronteerd met uitval op het vlak van kwaliteit en ongepaste korrelgroottes. Dit alles zorgt voor een verdere prijsstijging en problemen qua beschikbaarheid.

Wat zijn hierdoor de gevolgen en wanneer kun je het beste bestellen? 

De gestegen productiekosten in combinatie met de mislukte zaadoogst zorgt voor een ongekende prijsstijging voor maiszaden. De verwachting is dat er algemeen toch nog net voldoende aanbod zal zijn. Maar als je zeker wilt zijn van de gewenste rassen voor het bedrijf, is het advies om tijdig te bestellen. Het is duidelijk dat er van heel wat bekende, geteste en populaire rassen onvoldoende voorraad zal zijn. Op tijd bestellen verzekert je van de maisrassen die je wilt (voor zover ze beschikbaar zijn en nog niet uitverkocht). Hoe langer je wacht om te bestellen, hoe groter de kans dat je uit moet wijken naar maisrassen die je niet kent of die in Nederland onvoldoende getest zijn. 

De juiste rassen uitzaaien is een eerste stap voor een succesvolle ruwvoer- en korrelproductie! Wil je meer info, neem dan contact op met je vertrouwde zaaizaadleverancier.

Extreme hitte en droogte tijdens de bloei zorgen voor slechte korrelvulling maïskolf
Waargenomen temperaturen van boven de 40ºC en droogte tijdens de bloei zijn catastrofaal voor de korrelvulling van de maïskolf