Opbrengst en kwaliteit optimaliseren met de juiste bemesting

HYVIDO hybride gerst is beter stikstofefficient dan gewone gerst
Toediening van stikstof in gerst

Een juiste bemestingsstrategie helpt om de opbrengst en de kwaliteit te optimaliseren. HYVIDO hybride wintergerst verdraagt een lagere stikstofgift beter dan een gewone gerst. Dat betekent meer rendement per kilo toegediende stikstof.

Stikstofbemesting bij HYVIDO hybride wintergerst

HYVIDO hybride wintergerst heeft heel wat troeven. Betere droogte- en stresstoleranties, regelmaat en een betere nutriëntenefficiëntie resulteren jaar na jaar in de hoogste opbrengsten.

Met de huidige dure meststofprijzen is HYVIDO nog meer in het voordeel. Het is immers bewezen dat hybride gerst door de betere beworteling een betere opname heeft van voedingsstoffen uit de bodem. HYVIDO verdraagt een lagere stikstofgift daarom beter dan een gewone gerst. Meer rendement per kilo toegediende stikstof dus!

Officiële proeven van onder andere het CRA in het Belgische Gemloux en het DLR in Duitsland laten dit zien. Meer informatie en proefresultaten vind je terug in onze informatiefolder. Klik hier om deze te downloaden. 

Niet overdrijven met de eerste stikstoffractie

De eerste fractie moet toegediend worden in het stadium van einde uitstoeling en vertegenwoordigt 10 tot 15% van de totale behoefte. Het doel is de nieuwe groei te ondersteunen, rekening houdend met het feit dat hybride gerst HYVIDO een betere wortelontwikkeling heeft. Als er een hoge stikstofvoorraad in de bodem is, kan de eerste fractie nog verlaagd worden.

Tweede fractie essentieel voor de korrelvulling

De tweede fractie, stadium aar 1 cm, komt overeen met de formule: tweede fractie = totale bemesting – eerste fractie – derde fractie.

De tweede fractie is de belangrijkste fractie. Gezien de sterke ontwikkeling van de plant in dit stadium, moet 70 tot 75% van de behoeften hier gedekt worden. Kunstmest in ammoniumnitraatvorm heeft de voorkeur.

Derde fractie vanaf tweede knoop

De laatste fractie, 10 tot 15%, wordt toegediend vanaf het stadium van de tweede knoop. Dit zal de korrelvulling en het eiwitgehalte verbeteren.

Alles over de toedoening van de eerste, tweede en derde fractie wordt hieronder nog eens schematisch weergegeven.

Stikstofefficientie in HYVIDO in drie giften
Stikstofefficientie in HYVIDO in drie giften