Optimaliseer de maisopbrengst met een perfect zaaibed, 7 tips

Een perfecte zaaibedbereiding bij maisteelt is belangrijk. Dit kan een groot verschil maken in de kieming, weerstand, een goed resultaat van je onkruidbestrijding, groei en uiteindelijk de opbrengst en kwaliteit van je maisgewas. 7 praktische tips

Voor een succesvolle maisteelt is een perfecte voorbereiding van het zaaibed cruciaal. Een perfecte zaaibedbereiding bij maisteelt kan een groot verschil maken in de kieming, de weerstand, het resultaat van de onkruidbestrijding, de groei en uiteindelijk in de opbrengst en kwaliteit van het maisgewas. Lees de zeven praktische tips om een uitstekend zaaibed te creëren voor je maisteelt.

1. Wacht met bewerken bij vochtige condities

Bewerking van het land bij te veel vocht geeft een groot risico op bodemverdichting. Fouten in de bodembewerking, vooral die voor de zaai plaatsvinden, zijn gedurende het groeiseizoen lastig te herstellen en beïnvloeden de opbrengst en kwaliteit van de mais negatief. Het is essentieel om de bodem op het juiste moment en op een correcte wijze te bewerken.

2. Voorbereiden van de bodem

De basis is een tijdig en goed kleingemaakt en ingewerkt vanggewas, waardoor de afbraak snel kan beginnen en de nieuwe maisplanten kunnen profiteren van de vrijgekomen mineralen uit het vanggewas. Meer informatie vind je in het artikel over het onderwerken vanggewassen.

3. Bemesting

Mais vereist voldoende voedingsstoffen, met name stikstof, fosfor en kalium. Houd ook de sporenelementen zoals borium in de gaten. Bemest de bodem voor het zaaien. Denk eraan: meten is weten. Bodem- en mestanalyses vormen de basis voor een correcte bemesting! Lees meer in het artikel over Topmais in de juiste bodem.

4. Ploegen, spitten of direct zaaien – Voorkom uitdroging

De keuze voor een grondbewerking hangt af van de beschikbare machines en arbeid. Elke methode heeft voor- en nadelen. Voorkom in alle gevallen uitdroging van de bewerkte grond, vooral na het ploegen, door de grond snel te bewerken en verdere uitdroging tegen te gaan.

5. Een goed zaaibed is essentieel

Een goed zaaibed is vlak, voldoende verkruimeld maar niet te fijn, met een losse bovenlaag en een voldoende vaste ondergrond. Zorg dat de machines correct zijn ingesteld voor jouw type grond. Een uniforme opkomst en goede beginontwikkeling beginnen bij een goed zaaibed, fundamenteel voor een succesvolle maisteelt!

6. De juiste zaaidiepte is belangrijk

De optimale zaaidiepte voor mais bedraagt 4 tot 5 cm. Dieper zaaien leidt in veel gevallen tot een tragere opkomst, meer uitval en lagere opbrengst. Zeker bij een kouder en/of natter voorjaar geeft te diep zaaien opkomstproblemen. Kiemschimmels gaan het zaad of de jonge kiem aantasten met uitval en een slechte opkomst als gevolg. Wat dieper zaaien kan wel aan te raden zijn in drogere omstandigheden. Zaai ook niet te ondiep, want dan kunnen de zaailingen uitdrogen of zien de vogels je perceel als snoepwinkel. Zie hiervoor het artikel over zaaizaadbehandeling in mais.

7. Onderhoud is cruciaal

Een vlak en verkruimeld zaaibed verhoogt de kans op succesvolle onkruidbestrijding, of je nu voor of na de opkomst spuit. Begin tijdig met onkruidbestrijding en zorg voor een effectieve aanpak, aangezien onkruiden concurreren om water en voedingsstoffen, wat ten koste gaat van de maisopbrengst als je te laat begint.

Bekijk hier ons aanbod van maisrassen.