Ritnaalden onder de loep

Ritnaalden in mais kunnen forse schade veroorzaken
Ritnaalden in mais

Schade door bodeminsecten komt de laatste jaren steeds meer voor. De grootste schade wordt door kniptorren (Agriotes spp.) veroorzaakt. Wilt u een geslaagde maisoogst? Dan is het goed om te weten hoe ritnaalden leven, welke schade ze veroorzaken en hoe u uw gewas kunt beschermen. 

In steeds meer gewassen zien we plantwegval of schade aan de oogst. Grasonderzaai in mais verhoogt bovendien de kans op ei-afzet van de kniptor.

Ritnaalden of koperwormen zijn de larven van de kniptor (Agriotes spp.). De kniptor zet eitjes af in gewassen waar de grond onder het gewas makkelijk vochtig blijft, zoals in granen of graszaad. Grasonderzaai in mais verhoogt de kans op ei-afzet.

Levenscyclus van ritnaalden duurt tot wel 5 jaar 

Het eerste jaar nadat de eitjes zijn uitgekomen, zal de schade van de larven meevallen. Ze zijn nog te klein en meestal hebben ze voldoende vers wortelmateriaal voorhanden om op te teren. Met oplopende temperaturen van de grond in het voorjaar worden de ritnaalden in het tweede jaar actief en veroorzaken ze schade. Ritnaalden veroorzaken vraatschade aan de wortels en het plantmateriaal. Ook maken ze gaatjes in de aardappelknollen of doorboren ze de maisstengel.

In een perceel kunnen meerdere cycli  aanwezig zijn die door elkaar heen lopen. Tijdens deze lange ontwikkelingsfase (ritnaalden leven tot wel 5 jaar in de bodem voor ze kevers worden) worden verschillende gewassen aangetast, zoals aardappelen, mais, gras, graangewassen, uien en andere groentegewassen.

De ritnaald verpopt in de zomer en komt dan in het volgend voorjaar als volwassen kever tevoorschijn, klaar om eitjes af te zetten. Vergeet daarbij niet dat de aantasting ook vanuit akkerranden of onkruid kan komen en niet alleen vanuit het perceel met het gewas.

Goede aanpak met nieuw granulaat Karate 0,4% GR

De lange aanwezigheid van ritnaalden en de forse schade die ze kunnen geven, maakt dus een goede aanpak van het probleem noodzakelijk.

Recent is door het CTGB het granulaat Karate 0,4% GR toegelaten. Hiermee is er in Nederland een nieuwe oplossing op de markt voor de bestrijding van ritnaalden in mais en aardappelen. Vooral voor mais is de toelating goed nieuws, zeker voor percelen met een zware besmetting aan ritnaalden, waar een zaadbehandeling niet altijd toereikend is. 

Een groot bijkomend voordeel van Karate 0,4% GR is dat dit middel geen fosfaatmeststof bevat. Weliswaar geeft kunstmest een wat vlottere weggroei van het gewas, maar op maispercelen waar derogatie een rol speelt, kon het enige beschikbare granulaat (Force Evo) niet worden ingezet vanwege fosfaat.

Met de komst van Karate 0,4% GR is er nu net voor het seizoen toch een oplossing en beschikt nu vrijwel de hele maismarkt (uitgezonderd percelen in grondwaterbeschermingsgebieden) over een adequate oplossing tegen ritnaalden. Karate 0,4% GR bevat de werkzame stof lambda-cyhalothrin en wordt ingezet in een dosering van 15 kg/ha als toepassing in de rij bij het zaaien van mais of het poten van aardappelen. Per teeltcyclus mag één keer Karate 0,4% GR worden ingezet. 

Toepassing met (gratis) verdeler

Voor een optimale werking adviseert Syngenta het granulaat toe te passen met een verdeler (of ketsplaatje/zwaluwstaartje), zodat het granulaat gelijkmatig in de plantveur wordt verdeeld.

Voor granulaatstrooiers die hiermee nog niet zijn uitgerust, stelt Syngenta gratis verdelers ter beschikking. Deze zijn verkrijgbaar via de distributeur in gewasbeschermingsmiddelen. 

Meer informatie over Karate 0,4% GR, de werking, toepassing enz. vindt u op de website van Syngenta Nederland. 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.