Robuuste maisnieuwkomers nog beperkt beschikbaar

De 3 nieuwe rassen, SY REMUS, SY OPALE en SY ARAX, zijn nu 2 jaar onderzocht voor de Rassenlijst. Ze onderscheiden zich door hun sterke landbouwkundige kenmerken, hoge opbrengst en perfecte voederwaarde. Aangezien deze allen ook in het interne vooronderzoek van Syngenta sinds 2019 zeer stabiele resultaten toonden, is de zaaizaadproductie vroegtijdig opgestart en is er zaaizaad beschikbaar voor 2024. Nu nog beperkt, dus wacht niet te lang!

Drie nieuwe maisrassen, SY REMUS, SY OPALE en SY ARAX, zijn nu twee jaar onderzocht voor de Rassenlijst. Ze onderscheiden zich door hun sterke landbouwkundige kenmerken, hoge opbrengst en perfecte voederwaarde. Omdat alledrie de rassen ook in het vooronderzoek van Syngenta sinds 2019 zeer stabiele resultaten lieten zien, is de zaaizaadproductie vroegtijdig opgestart en is er zaaizaad beschikbaar voor 2024. Maar dat is nu nog beperkt, dus wacht niet te lang!

De noodzaak van robuuste maisrassen is steeds groter geworden. Met de afnemende mogelijkheid om mest te verspreiden, de beperkingen op het gebruik van (chemische) middelen, en de toenemende extreme klimaatomstandigheden wordt de robuustheid van gewassen van cruciaal belang. De bestaande en nieuwe maisrassen van Syngenta scoren hierbij uitstekend en zullen het verschil maken op het veld, in de silo en in de stal. Ontdek zelf hoe ze kunnen bijdragen aan een succesvolle teelt en oogst.

Maximale vem-opbrengst realiseren

Ook de opbrengst wordt weer belangrijker. Door de afname van maisgebieden in heel Europa neemt de druk op de markt toe. Neem bijvoorbeeld een bedrijf op zandgrond in Nederland dat vanwege regelgeving in 2026 op elk maisperceel een rustgewas moet hebben geteeld. Om extra krachtvoer minimaal te houden is het essentieel om op de overige percelen de maximale (vem-)opbrengst per hectare te realiseren.

Drie veelbelovende nieuwkomers die vrijwel zeker aanbevolen op de Rassenlijst 2025 komen, zijn nog beperkt beschikbaar. De drie nieuwe rassen SY REMUS, SY OPALE en SY ARAX zijn gedurende twee jaar getest voor de Rassenlijst en onderscheiden zich door hun sterke landbouwkundige eigenschappen, hoge opbrengst en uitstekende voederwaarde. Vanwege hun stabiele resultaten in het interne onderzoek van Syngenta sinds 2019 is de zaaizaadproductie vroegtijdig opgestart en is er zaaizaad beschikbaar voor 2024, zij het nog beperkt.

Kenmerken van de nieuwe maishybriden

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze beloftevolle maishybriden?

SY OPALE: een vroeg tot middenvroeg ras met zeer goede landbouwkundige cijfers en perfecte voederwaarde cijfers (vem rel. 101, zetmeel rel. 103). Haalt maar liefst 103 vem-opbrengst rel.

SY ARAX: superstevig (9 voor stevigheid en zomerlegering). Een echte zetmeeltopper met een degelijke plantverteerbaarheid zorgt voor kuilen van goede kwaliteit.

SY REMUS: top in betrouwbaarheid, met alleen maar 8+-cijfers voor stevigheid, zomerlegering, stengelrot en builenbrand. Met 103 vem-opbrengst, hoge vem en zetmeel wordt SY REMUS een van de meest rendabele maisrassen in de Benelux. De eerste cijfers voor kopbrandtolerantie zijn ook nog eens veelbelovend. 

SY REMUS, SA1641 (SY OPALE*) en SY ARAX zijn waardevolle aanvullingen op de al bestaande POWERCELL-toppers SY NOMAD en SY DAKINI  van de middenvroege rassenlijst. 

U vindt de resultaten van de nieuwe maisrassen terug in de tabel meerjarig onderzocht van het middenvroege rassenbulletin.

Deze drie meerjarig onderzochte nieuwe rassen gaan een veelbelovende toekomst tegemoet . PPO Rassenlijst 2024 Snijmais middenvroeg en middenlaat.  Aanbevolen rassen