Slakkenschade, wat doet dat met je mais?

Het wegvreten van bladgroen zorgt voor groeivertraging, deze planten zijn in een verder stadium ook vatbaarder voor andere plagen zoals bijvoorbeeld builenbrand.

Het wegvreten van bladgroen door slakken zorgt voor groeivertraging. Deze planten zijn in een verder stadium ook vatbaarder voor andere plagen zoals builenbrand. Wat kun je er eventueel aan doen?

Slakkenschade in de buitenranden 

Op sommige percelen zien we slakkenschade op jonge maisplantjes. Het constant natte voorjaar heeft de slakkenpopulatie een enorme boost gegeven met schade in meerdere teelten tot gevolg. Over het algemeen remmen de slakken voornamelijk de jonge maisplanten in hun ontwikkeling. Doordat de slakken het bladgroen wegvreten ontstaat er groeivertraging. De planten die dat hebben opgelopen, zijn later ook vatbaarder voor plagen als builenbrand.

Ook in de maisteelt zien we soms schade en dan vooral aan de buitenrijen waar de slakken uit de grasboorden naar het bewerkte akkerrand komen. Zelden zullen er maisplanten volledig wegvallen door slakkenvraat. 

Hoe herken je slakkenschade?

Het belangrijkste is om slakkenschade vast te stellen tussen opkomst en het 4-6-bladstadium van de mais. Wat zie je? 

  • Een slijmspoor
  • Onregelmatige vraat aan het blad
  • Volledige vraat van de jonge maisplant
  • Vraat tussen de bladnerven

Wanneer de maisplant voorbij het 5-6-bladstadium is, heeft de slakkenvraat geen invloed meer op de verdere ontwikkeling van het gewas.

Wanneer moet je extra waakzaam zijn? 

Afhankelijk van het bodemtype houden de slakken zich in zandgronden voornamelijk schuil aan de akkerranden. Bij kluiterige bodems zitten ze ook wat dieper in het veld. Controleer daarom bij dichte zandgronden voornamelijk de buitenrijen op slakkenschade. 

Controleer bij de zwaardere, niet-dichtgeslempte bodems het volledige veld op schade. In uitzonderlijke gevallen kunnen slakken ook de kiemende maiszaden opvreten. Dit is voornamelijk een aandachtspunt op zwaardere grondtypes wanneer er geen maisplanten opkomen en de grond wat openligt. 

Hoe bestrijd je slakken het best?

Controleer de percelen en behandel indien nodig met chemische of biologische middelen. Houd daarbij rekening met welke bestrijding je mag toepassen aan slootkanten en houd ook rekening met risicobeperkende maatregelen. 

Ook schoffelen en een goede zaaibedbereiding kunnen slakkenschade verminderen, maar dat is in de huidige omstandigheden niet altijd mogelijk.

Tip: Hoe controleer je de opkomst van de mais? 

Controleer bij zware schade de opkomst. Het aantal maisplanten per hectare controleren is snel gebeurd. Meet 13,3 (lopende) meter uit en tel het aantal planten en vermenigvuldig de telling met 1000. Zo weet je snel of er voldoende maisplanten op je perceel zijn opgekomen.